c

Skanska selger Søreide Skole i Bergen

Pressemelding 21.09.2012 09.00 CET

Skanska Norge har via sitt 100 % eide selskap Søreide Skole AS inngått en OPS kontrakt med Bergen kommune om utvikling, finansiering, bygging samt utleie, drift og vedlikehold i 25 år av ny skole på Søreide.

 

Søreide skole

Aksjene i eierselskapet er nå solgt for NOK 213.5 til Oslo Pensjonsforsikring AS, mens Skanska Norge fortsatt vil ha ansvaret overfor Bergen kommune i forhold til utvikling, bygging, drift og vedlikehold. For Oslo Pensjonsforsikring samsvarer OPS kontrakter godt med investeringsstrategien for eiendom ved den langsiktige og stabile avkastningen investeringen gir. Skanska Norge ser på Oslo Pensjonsforsikring som en meget interessant samarbeidspartner i denne type kontrakter med langsiktig perspektiv.  Transaksjonen mellom Skanska Norge og Oslo Pensjonsforsikring er gjennomført under ledelse av DTZ Realkapital Eiendomsmegling AS.

Kontakt: Vidar Stokkeland, Managing Director
Kontakt: Stein Ivar Hellestad, Konserndirektør