c

Skanska bygger OCCI i Oslo

Pressemelding 22.03.2013 09.00 CET

Skanska har signert kontrakt med OCCI AS, som eies av Utstillingsplassen, OBOS Forretningsbygg AS, SIVA Eiendom Holding AS, Industrifinans OCCI AS og Oslo Cancer Cluster, om å bygge Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark (OCCI) på Ullern i Oslo. Kontraktssummen på 707 millioner kroner går inn i ordrereserven for første kvartal 2013.

Kontraktsignering OCCI

Kontrakten er en totalentreprise som innebærer bygging av tilsammen 36 000 m2 med kontor- og laboratorielokaler for helserettet virksomhet, samt Ullern videregående skole. Innovasjonsparken vil bli Norges første bygg som forener klinisk kreftforskning, biotekbedrifter og en videregående skole. Grunnideen bak cluster-tanken ligger i samspillet og den fysiske integrasjonen mellom disse.

Prosjektet har en sentral beliggenhet og oppføres ved siden av Ring 3 og Radiumhospitalet. Bygget vil ha BREEAM-klassifisering «Very Good», og i tillegg vil det bli etablert en grønn buffer med plantefelt og trær langs Noreveien slik at den bevaringsverdige naturen i området vernes.

Byggestart er april 2013 og prosjekt ferdigstilles i august 2015.

 

Skanska i Norge

Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS. 

Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanskakonsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder Grønne prosjekt. Konsernet har i dag 55.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika. 

Kontakt: Tor Arne Midtskogen, Konserndirektør
Kontakt: Christopher Griffiths, Senior rådgiver