c

Konkurransesaken innen anlegg avsluttes

Pressemelding 15.10.2008 12.00 CET

Skanska har i dag blitt ening med staten ved Samferdselsdepartementet og Nordland og Hordaland fylkeskommuner om at tvisten knyttet til Konkurransetilsynets undersøkelser i anleggssektoren i perioden 1994-2000 avsluttes.

Skanska bestrider å ha deltatt i det påståtte ulovlige samarbeidet, men vi ønsker å legge denne saken bak oss, og har etter å ha gjort en totalvurdering av situasjonen, valgt å inngå forlik. Forliksavtalen innebærer at Skanska betaler 6 millioner koner og at staten/ fylkeskommunene dermed ser erstatningssaken i forhold til selskapet som endelig avsluttet.

Skanska ønsker ved dette forliket å heller se fremover og fokusere på å bedre tillitsforholdet mellom partene slik at vi sammen med Statens vegvesen kan løse de samferdselsutfordringer som landet har. Skanska er svært glad for at Statens vegvesen vil jobbe for at deler av beløpet vil kunne benyttes til å bedre det fremtidige samarbeidsforholdet mellom det offentlige og bransjen. Veidekke ASA har inngått tilsvarende forliksavtale som Skanska Norge AS.

Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef