c

Skanska vedtar forelegg

Pressemelding 12.07.2006 00.00 CET

Skanska har vedtatt et forelegg på 11 millioner kroner for påståtte brudd på konkurranselovgivningen. Forelegget omfatter forhold langt tilbake i tid. Dette har gjort det svært vanskelig å forsvare seg mot anklagene, og boten er derfor vedtatt uten erkjennelse av ansvar. Skanska ønsker gjennom dette å legge saken bak seg.

Skanska vedtar forelegg

Skanska har vedtatt et forelegg på 11 millioner kroner for påståtte brudd på konkurranselovgivningen. Forelegget omfatter forhold langt tilbake i tid. Dette har gjort det svært vanskelig å forsvare seg mot anklagene, og boten er derfor vedtatt uten erkjennelse av ansvar. Skanska ønsker gjennom dette å legge saken bak seg.

Skanska har i sin organisasjon implementert strenge etiske retningslinjer, noe som også preger vår organisasjonskultur. Skanska har i tillegg bidratt aktivt til ryddige forhold i næringen, også når det gjelder utfordringer vi har møtt i forhold til utenlandsk arbeidskraft fra nye EU land. Skanska var pådriveren for å få etablert Start Bank, et samleregister for offentlig informasjon for underentreprenører innen bygg og anlegg.

Kontaktperson: Pia Farstad, konserndirektør, kommunikasjon, 92251111