c

Skanskas miljøsatsing medfører rekruttering og signering

Pressemelding 04.12.2007 00.00 CET

Sammen med 150 andre globale selskaper har konsernsjef Stuart Graham i Skanska nylig signert et opprop i forbindelse med klimakonferansen på Bali som startet 3. desember.

Skanskas miljøsatsing medfører rekruttering og signering

Sammen med 150 andre globale selskaper har konsernsjef Stuart Graham i Skanska nylig signert et opprop i forbindelse med klimakonferansen på Bali som startet 3. desember.

I dette oppropet oppfordres verdens ledere å inngå en forpliktende enighet om å redusere klimagass utslippene. Skanska er sammen med StatoilHydro og Nokia de eneste nordiske selskapene som har signert. Selskapene forplikter seg til å ta klimatrusselen på alvor og bistå myndighetene med å utforme regler og måleinstrument slik at vi sammen kan etablere en økonomi som baserer seg på reduserte karbonutslipp.

I Skanska-konsernets foretningsplan for 2008 – 2010 er det satt av 100 millioner svenske kroner årlig til en satsing på miljøriktig bygging. Satsingen ledes av tidligere konserndirektør i Skanska Norge Hanne Rønneberg. Nå er det klart at Lise Bergflødt vil gå inn i dette teamet fra 1.januar 2008.

Lise Bergflødt er utdannet sivilingeniør og har det siste halve året jobbet som prosjektleder i Selvaag Pluss. Bergflødt har også lang fartstid i Skanska. Hun jobbet i selskapet fra 1999 til sommeren 2007, de siste årene som direktør for prosjektutvikling.

I Skanskas globale grønne initiativ skal konsernet utvikle økonomisk gode og miljøriktige prosesser og produkter. Vi lever i en verden som er sterkt preget av klimaendringer. Vi ser at våre kunder stadig blir mer opptatt av å finne måter å redusere energiforbruk og utslipp på. Både innen EU og i USA sees strengere krav til minimalisering av energiforbruk og CO2 utslipp for nye bygg. Skanska har igangsatt det grønne initiativet fordi vi sammen med våre samarbeidspartnere kan bidra til miljøet på en positiv måte.

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag 54 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latinamerika.

For mer informasjon: Hanne Rønneberg, Senior Vice President, Skanska AB: 92 85 15 85