c

Etisk bevissthet i Skanska

Pressemelding 09.12.2013 14.54 CET

For andre gang på rad kommer Skanska Norge godt ut i Amnestys menneskerettighetsindeks.

Ståle Rød, adm. dir. i Skanska Norge AS

Amnestys Næringslivsundersøkelse for 2013 trekker frem Skanska som en av de fem beste selskapene på beredskap mot brudd på menneskerettighetene. De øvrige selskapene med best score er Adecco, Hydro, Ica Norge og Statoil.

- Vi har jobbet proaktivt med etisk forretningsadferd i over ti år og er stolt over de resultatene vi har oppnådd. Vi har nulltolleranse for etiske brudd i Skanska og jobber kontinuerlig med å forbedre oss. Det at vi er inne på denne topp-5-listen tar vi som en påminnelse om at jobben vi gjør innen etikk-feltet aldri tar slutt, men er en kontinuerlig prosess, forteller Ståle Rød, adm. direktør i Skanska Norge AS.

Amnesty gir ikke noe garantistempel til de fem selskapene som har fått best score og som er oppgitt i alfabetisk rekkefølge. – Topp-5-listen er egentlig kun en oversikt over de selskapene som ut fra hva de selv har svart på spørsmålene i vår næringslivsundersøkelse kom best ut på menneskerettighetsindeksen som har en score fra 1.0 til 5.0. Å stå på denne listen forplikter imidlertid selskapene til å etterleve det de selv sier de står for, og til å bli enda bedre i sin beredskap på å unngå brudd på menneskerettighetene, forteller Beate Ekeløv-Slydal, politisk rådgiver i Amnesty.

Skanskas Etiske Retningslinjer ble lansert allerede i 2002. I 2008 gjennomgikk de en større revisjon, samt at det ble innført omfattende opplæringstiltak av alle ansatte over hele verden. Dette resulterte i at alle ansatte gjennomgår kurs i selskapets etiske retningslinjer annet hvert år. Det er også egne etiske råd i hvert land samt innarbeidede varslingsordninger. - Retningslinjer, systemer og rutiner er viktige, men vi ønsker at våre ansatte skal ha et aktivt forhold til etiske forhold. Derfor oppfordrer vi til å diskutere temaet åpent. Vi er avhengig av å ha et klima som gjør det mulig å diskutere hva som er rett og galt. Etiske dilemmaer fines, og for å finne svarene på dilemmaene må vi diskutere de, forteller Ståle Rød.

Det er tredje gang Amnesty i Norge gjennomfører en omfattende næringslivsundersøkelse. Målgruppen er alle norske selskaper og internasjonale selskaper med datterselskaper i Norge som rapporterer en omsetning på mer enn tre milliarder kroner årlig. Selskapene i undersøkelsen er målt etter en menneskerettighetsindeks som går fra 1.0 til 5.0, og det gjennomføres målinger etter følgende fem indikatorer: 1) Policy på menneskerettigheter, 2) Informasjon og opplæring, 3) risikoanalyse, 4) ledelsessystemer og 5) transparens (åpenhet).