c

Skanska og TT Anlegg bygger damanlegg for Agder Energi

Pressemelding 27.08.2014 11.00 CET

Skanska skal i arbeidsfellesskap med TT Anlegg bygge to nye fyllingsdammer for Agder Energi.

bilde fra kontraktssigneringen

Prosjektet befinner seg i Åseral kommune i Vest Agder og består av bygging av to nye fyllingsdammer; dam Skjerkevatn og dam Heddersvika. Dam Skjerkevatn er en gammel betongdam som skal delvis rives og bygges inn som fyllingsdam, mens dam Heddesvika er en helt ny fyllingsdam. De to dammene vil tilsammen bestå av 1,1 millioner kubikkmeter fylling. Det spesielle med dette prosjektet er at dammene skal bygges med en asfaltkjerne. I Norge er det tradisjonelt blitt brukt morenemasser til tetting av fyllingsdammer, men siden dette materialet ikke finnes i nærområdet har man valgt å bruke asfalt.

- Vi er svært glad for å få lov til å gjennomføre et av de største oppdragene innen dambygging i senere tid. Vi har med oss en svært kompetent samarbeidspartner i TT Anlegg. Dette er en stor lokal anleggsentreprenør som utfyller oss godt i forhold til kompetansen prosjektet krever. De har også en maskinpark som passer godt til dette prosjektet, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

- Dette er et stort og viktig prosjekt for Agder Energi. Den totale investeringen vår er på ca 620 millioner kroner og vi er godt fornøyd med å ha signert kontrakt på anleggsentreprisen som utgjør en betydelig del av investeringen. Vi ser frem til et godt samarbeid med Skanska og TT Anlegg, uttaler Tom Nysted, konsernsjef i Agder Energi.

Skanska og TT Anlegg gjennomfører prosjektet i et 50/50 arbeidsfellesskap. Byggestart er høsten 2014 og prosjektet vil være ferdigstilt høsten 2018.

 

Skanska i Norge

Skanska i Norge er en del av det internasjonale Skanskakonsernet og er ett av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, utvikling av boliger og utvikling av prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Selskapet er notert på Stockholm børs. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder miljøriktige prosjekt. Konsernet har i dag 57 000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.

 

Bildetekst:

Ove Glomsaker fra TT Anlegg AS, konserndirektør Tom Nysted i Agder Energi og Odd Arne Harstveit i Skanska signerte i dag kontrakten på Kraftsenteret på Kjøita i Kristiansand. Foto: Kjell Inge Søreide

Kontakt: Steinar Myhre, Konserndirektør