c

Skanska tar livsløpsansvar på Persbråten Skole

Pressemelding 22.06.2007 00.00 CET

OPS-skolen på Persbråten er klar til å ta i mot elever i et innbydende og topp moderne læringsmiljø. Skanska har tatt et livsløpsansvar for prosjektet og skal følge skolen og brukerne de neste 25 årene. Dette livsløpsansvaret har gitt gode løsninger for oppdragsgiver og en god byggeprosess for Skanska.

Skanska tar livsløpsansvar på Persbråten Skole

OPS-skolen på Persbråten er klar til å ta i mot elever i et innbydende og topp moderne læringsmiljø. Skanska har tatt et livsløpsansvar for prosjektet og skal følge skolen og brukerne de neste 25 årene. Dette livsløpsansvaret har gitt gode løsninger for oppdragsgiver og en god byggeprosess for Skanska.

Skanska har akkurat overlevert nye Persbråten videregående skole til Oslo kommune. Men Skanskas forpliktelser stopper ikke ved overlevering. De neste 25 årene har Skanska ansvar for drift og vedlikehold. Den nye utbyggingsmodellen som er valgt ved byggingen av Persbråten, kalles Offentlig Privat Samarbeid – OPS. I kontraktsperioden eies skolen av private og kommunen betaler en årlig leie. Etter 25 år overtar kommunen skolebygget kostnadsfritt.

Livsløpsansvar gir gevinst - Vi har hatt et totalansvar fra tidlig planleggingsfase. Samtidig har vi ansvar for bygget langt utover ordinær tre års garantitid. Det har gitt en spennende byggeprosess som har krevd mye av oss. Når bygget nå står ferdig, ser jeg at livsløpsansvaret har bidratt til et godt resultat, sier Petter Hesselroth, prosjektleder i Skanska. Prosjektlederen er også opptatt av det gode og konstruktive samarbeidet mellom alle involverte parter i hele prosessen. – Totalansvaret har gitt oss frihet under ansvar. Prosjektet har vært preget av løsningsvilje fra alle parter, og vi har sluppet endeløse diskusjoner og tidkrevende kontrollregimer, sier Hesselroth.

Konserndirektør Tor Johs Hegna er opptatt av at OPS-prosjekter gir mulighet for å utnytte hele den samlede kompetansen i Skanska. – Til sammen sitter vi på utrolig bred kompetanse knyttet til alle ledd i et prosjekt. I et Offentlig Privat Samarbeid er vi med fra første arkitektstrek, via planlegging og prosjektering, til utbygging og til slutt drift av bygget, sier Hegna.

Fakta:

Oslo kommune vedtok å bygge to videregående skoler, Persbråten og Høybråten, etter en ny utbyggingsmodell, hvor de som fikk byggeoppdraget skulle ta livsløpsansvar. Skanska fikk jobben, med totalansvar for planlegging, prosjektering, bygging, drift og vedlikehold. I Norge er det helt nytt at en kommune og en privat aktør samarbeider om skolebygg etter denne modellen. Persbråten videregående finansieres av SG Finans, i samarbeid med Skanska. Kommunen betaler en årlig sum for utbygging og vedlikehold av det 12 000 kvm store skolebygget på Persbråten. Etter 25 år tilbakeføres bygget til kommunen uten kostnader.

For ytterligere informasjon: Les mer om prosjektet på www.skanska.no/persbraten

Les mer om Skanska og OPS på www.skanska.no/ops

Tor Johs. Hegna, konserndirektør Skanska Norge AS: 98 21 04 87 Geir Linge, Kommunikasjonssjef Skanska Norge AS: 92 25 11 25