c

Skanska bygger Veitvet skole etter OPS-modellen

Pressemelding 11.02.2013 08.30 CET

I august 2012 inngikk Skanska en OPS-kontrakt med Utdanningsetaten i Oslo kommune om bygging og drifting av nytt skolebygg på Veitvet. Nå er avtalen godkjent av bystyret og byggingen kan starte.

Skissetegning av Nye Veitvet skole

Kontrakten har totalt en verdi på 363 millioner kroner og inngår i ordreinngangen for første kvartal.

Nye Veitvet skole skal huse 840 elever fra 1. til 10. trinn og stå ferdig til skolestart i 2015. Skanska vil gå i gang med byggearbeidene til våren. Prosjektet er på totalt 11 500 m2 (BRA), og i tillegg til undervisningsarealene skal det bygges en flerbrukshall integrert i bygget. Denne vil bli benyttet til idrettsformål også utenom skolens åpningstid. Det skal også etableres et utvendig idrettsanlegg og et nytt klubbhus i tilknytning til dette. Det blir en moderne og funksjonell skole, hvor elevenes læring og trivsel er satt i fokus. I tillegg er det tilrettelagt for at skolen kan brukes av nærmiljøet til ulike aktiviteter utenom undervisningstiden. 

Grønne løsninger
Skolen bygges som passivhus og vil følgelig ha svært lavt energibruk. Prosjektet søker om deltakelse i FutureBuilt-programmet. Dette innebærer at materialvalg og planlegging av byggeprosess er gjort med tanke på å oppnå opp mot femti prosent reduksjon av klimagasser sett i forhold til lignende referanseprosjekter.  I tillegg har Skanska valgt å sertifisere skolebygget i henhold til miljøsertifiseringsordningen Breeam.  Det vil bli brukt miljøvennlige materialer og løsninger og målsetningen er minimum å oppnå Breeam-karakteren Very Good.

OPS-modellen
Prosjektet gjennomføres etter OPS-modellen, som innebærer at Skanska både utvikler, bygger og drifter skoleanlegget de neste 25 årene. Det er også Skanska som finansierer utbyggingen. Det er inngått en avtale om at Oslo kommune leier skolen de neste 25 årene. I leieperioden er det Skanska som sørger for vedlikehold og drift av skoleanleggene, gjennom en driftsavtale. Etter 25 år skal driftsavtalen reforhandles. Dersom kommunen ønsker å fortsette leieforholdet er det mulig med en 15 års forlengelse.  Når leieperioden er over overtas Skolen av Oslo kommune til nedskrevet verdi.

Det er ikke første gang Skanska og Oslo kommune har samarbeidet om skoleutbygginger på denne måten. Også skolene Persbråten Videregående Skole og Høybråten Skole er gjennomført etter OPS-modellen.  I tillegg har Skanska Søreide skole under bygging etter samme modell i Bergen, på oppdrag fra Bergen kommune.

Kontakt: Jørgen Fjelstad, Leder for Marked