c

Ambisiøs satsing på industrialisering

Pressemelding 20.09.2006 00.00 CET

Smart 20 har skapt et unikt engasjement i Skanska Norge. Så langt har det redusert byggekostnadene våre betydelig, og vi fortsetter mot vårt mål om å bli mer effektive. For å gjennomføre ytterligere kostnadskutt i byggeprosjektene våre gjør vi noen strukturelle endringer. Det etableres to nye regioner: Skanska Industri og Spesialprosjekt Bygg. I tillegg er ledergruppen i Skanska Norge styrket med Are Eliassen.

Ambisiøs satsing på industrialisering

Smart 20 har skapt et unikt engasjement i Skanska Norge. Så langt har det redusert byggekostnadene våre betydelig, og vi fortsetter mot vårt mål om å bli mer effektive. For å gjennomføre ytterligere kostnadskutt i byggeprosjektene våre gjør vi noen strukturelle endringer. Det etableres to nye regioner: Skanska Industri og Spesialprosjekt Bygg. I tillegg er ledergruppen i Skanska Norge styrket med Are Eliassen.

- Skanska har klart å snu kostnadsvekst til kostnadskutt. Vi er godt fornøyd med å ha klart det i et marked med høy aktivitet, sier administrerende direktør Geir M. Aarstad, som legger til: - Det er likevel et stykke igjen før vi har nådd 20 prosent kutt i kostnadene våre. Vi tar nå ytterligere grep for å effektivisere våre bygge- og anleggsprosjekt Det gjør vi ved å satse ambisiøst på å utvikle industriell produksjon av bygg, samt styrke produktiviteten innen anlegg. Den industrielle produksjonen skal utvikles gjennom en ny enhet, Skanska Industri. Vi har ambisiøse målsettinger for enheten, og ser blant annet på potensiale for samarbeid mellom de nordiske enhetene i Skanska. Et annet tiltak vi nå gjennomfører for å utnytte Skanskas samlede kompetanse, er etableringen av regionen Spesialprosjekt Bygg, som skal ha hele Norge som sitt arbeidsfelt. Vi rigger oss dermed for ytterligere kostnadskutt.

Skanska Industri Skanska Industri er en ny enhet i Skanska. Enheten samler all teknisk kompetanse i en felles enhet. Hovedoppgaven til regionen vil være å utvikle industrialiseringen av vår produksjon, samt styrke fokuset på de tekniske fag. Det er Trond Krogstadmo, frem til nå regiondirektør i Midt Norge, som skal lede forretningsområdet. Trond Krogstadmo har vært i Skanska i 21 år og har bred prosjekterfaring, også innenfor tekniske fag. Hans kompetansebakgrunn er avgjørende i det videre utviklingsarbeidet av Skanska Industri.

- Etableringen av Skanska Industri er et svar på noen av de store utfordringene vi står overfor i vår produksjon. Vi må bli mer produktive, og vi må i større grad kunne møte krav fra kundene våre om å levere flere standardiserte løsninger. Gjennom en industriell enhet vil vi kunne utvikle nye produksjonsmetoder, og få en kompetanseplattform å vokse ut i fra i markedet for prefabrikkerte elementer, sier Trond Krogstadmo.

Spesialprosjekt Bygg Skanska er Norges ledende entreprenør med flere landsdekkende kunder i byggsektoren. I tillegg har vi kunder som etterspør kompetanse innenfor spesialbygg, f.eks sykehus. For å møte denne etterspørselen på en bedre måte enn vi gjør i dag, etableres Spesialprosjekt Bygg. Enheten skal ledes av Jørgen Hals, frem til nå leder av Oslo Boligproduksjon.

Jørgen Hals har til sammen jobbet i Skanska i 14 år, og har lang prosjekterfaring. Han har også vært initiativtaker til nye produksjonsmetoder i boligprosjekter i Oslo, noe alle byggenhetene i Skanska har lært av.

- Ved å etablere Spesialprosjekt bygg vil Skanska bli bedre i stand til å håndtere store prosjekter ved mer effektiv utnyttelse av ressursene i bedriften, sier Jørgen Hals. – Det er videre viktig for enheten å kunne være en støtte til de lokale regionene med nøkkelpersoner og spesialkompetanse. Skanska skal gjennom denne enheten kunne tilby kundene en mer enhetlig gjennomføring av prosjekter over hele landet.

Spesialprosjekt Bygg blir også en viktig enhet for å overføre kompetanse mellom enhetene i selskapet. Dette er en viktig suksessfaktor i Smart 20 arbeidet. Ledergruppen styrket Smart 20 krever mye av prosjektene våre. Det har derfor vært ønskelig å utvide ledergruppen med en erfaren person fra linjen. Are Eliassen kommer fra stillingen som regiondirektør for Agder og Rogaland (Region Sør). Han er 47 år og har jobbet i Skanska i 22 år. Eliassen skal ha ansvaret for å følge opp Region Agder, Spesialprosjekt Bygg, UCO og Region Buskerud, Vestfold og Telemark.

- Skanska ønsker at kundene våre skal oppleve et mer ensartet Skanska over hele landet, i tillegg vil Skanska gjennom ny organisasjon øke sin gjennomføringsevne i forhold til store prosjekter, sier Are Eliassen, som allerede har inntrådt i ledergruppen i Skanska Norge.