c

Resultat for Skanska i Norge per 3. kvartal

Pressemelding 04.11.2010 08.15 CET

Resultatet for Skanskas samlede virksomhet etter tredje kvartal endte på 296 millioner kroner, mot 295 millioner kroner på samme tid i 2009. Den samlede omsetningen i selskapene endte på 7,45 milliarder kroner.

Resultatet etter tredje kvartal fordeler seg med 234 millioner kroner for entreprenøren Skanska Norge og 62 millioner kroner for Skanska Bolig.

Kontakt: Stein Ivar Hellestad, Konserndirektør