c

Skanska har fått jobben med å utvide Veritas-senteret på Høvik. Kontrakten har en samlet verdi på NOK 295 millioner.

Pressemelding 27.01.2015 11.44 CET

Skanska Norge AS har signert en kontrakt med Det Norske Veritas Eiendom AS om utvidelse av Veritas-senteret på Høvik utenfor Oslo. Kontrakten omfatter byggingen av et nytt kontorbygg på 10.000 m2 samt et nytt parkeringshus med plass til 200 biler. I tillegg skal Skanska bygge om 800 m2 i et eksisterende bygg som skal kobles sammen med det nye kontorbygget. Samlet har kontrakten en verdi på NOK 295 millioner.

Skanska skal utvide Veritas-senteret på Høvik for Det Norske Veritas Eiendom AS. Illustrasjon: Lund+Slaatto Arkitekter.

Det nye kontorbygget bygges som passivhus, og byggherre Det Norske Veritas Eiendom har satt BREEAM NOR «Excellent» som miljøambisjon for bygget. Skanska ser frem til å videreutvikle Veritas-senteret med hensyn til både miljø, funksjon og estetikk sammen med byggherre.

- Veritas-senteret har en av de flotteste kontorbeliggenhetene i Oslo området. Prosjektets kvaliteter og målsetninger er sammenfallende med Skanskas verdier. Det er derfor spesielt hyggelig å bli valgt som leverandør i gjennomføringen, sier Marius Tunstad, regiondirektør for Bygg Oslo i Skanska.

-Vårt søsterselskap og den største leietakeren i Veritas-senteret, DNV GL, har behov større lokaler, og Det Norske Veritas Eiendom AS ønsker derfor å utvide Veritas-senteret med et tredje byggetrinn. De to foregående byggetrinnene er kjent for sine arkitektoniske verdier, og Veritas 3 skal tilpasses Veritas-senterets preg samtidig som det skal tilføre ytterligere kvaliteter. Vi har lagt vekt på bærekraftige og nyskapende løsninger som bidrar til energieffektivitet, fleksibilitet og et førsteklasses arbeidsmiljø, forteller Torolf Aadnesen, styreformann i Det Norske Veritas Eiendom AS. 

Prosjektet vil ha oppstart i 1. kvartal i år, og forventet ferdigstilling vil være 4. kvartal 2016. Prosjektet inngår i ordrereserven for Skanska Norge i Q1 2015.