c

Verdens største sikkerhetskampanje for tiende år på rad

Pressemelding 05.05.2014 07.00 CET

I dag samler nærmere 260 000 personer i Europa, USA og Sør-Amerika seg i arbeidet for sikkerhet.

Sammen for alles sikkerhet

5. mai går startskuddet for verdens største globale sikkerhetskampanje. Skanskas 57 000 egne ansatte og mer enn 200 000 ansatte hos underentreprenører og samarbeidspartnere verden over deltar i den gigantiske sikkerhetskampanjen. På mer enn 10 000 bygg- og anleggsplasser vies ekstra oppmerksomhet til sikkert arbeid i alle ledd av produksjon og planlegging. Dette gjør kampanjen til verdens største i sitt slag . Alle som oppholder seg på Skanskas byggeplasser i løpet av Sikkerhetsuka omfattes av kampanjen.

Årets sikkerhetsuke avholdes fra 5. – 11. mai, og er den tiende globale sikkerhetsuken Skanska arrangerer. Skanskas har et mål om null ulykker - i en bransje som dessverre er mer ulykkesutsatt enn andre. Omtrent 40 % av alle dødsulykker på arbeidsplasser i Norge skjer i bygg- og anleggsbransjen. Sikkerhetsuka er et av Skanskas viktigste, og mest omfattende initiativer i arbeidet med å sørge for at alle medarbeidere skal komme seg like hele hjem etter en arbeidsdag hos Skanska. Tema for Sikkerhetsuka 2014 er: Vi jobber sammen for alles sikkerhet. Det betyr at Skanska i år fokuserer på ulike aktiviteter der medarbeidere snakker og jobber sammen, dette for å øke kompetansen og bevisstheten rundt sikkerhet blant både egne ansatte og samarbeidspartnere.

- Sikkerhet går foran alt i Skanska, og arbeidet vårt med sikkerhet kan aldri hvile. For å markere betydningen av sikkerhetsarbeidet i Skanska, har vi hvert år en hel uke der sikkerhet vies ekstra oppmerksomhet. Skal vi bli bedre, må vi samarbeide. Vi må ta lærdom av hverandres kompetanse og erfaringer, og våre prosjekter må sørge for god involvering allerede fra planleggingsfasen. Over hele verden forplikter 57 000 Skanska-ansatte seg til å forhindre ulykker. I Sikkerhetsuka skal alle i Skanska, inklusiv våre samarbeidspartnere fokuser ekstra på sikkerhet. Dette gjør vi fordi vi bryr oss om hverandre, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Ståle Rød.

På mer enn 100 prosjekter og kontorer rundt om i Norge vil årets sikkerhetsuke markeres i form av arrangementer, øvelser og oppgaver. Blant aktivitetene som gjennomføres i løpet av Sikkerhetsuka inngår gjennomføring av Daglig jobbrifing, Den gode sikkerhetssamtalen, hundretalls sikkerhetsbefaringer, omfattende kursvirksomhet, beredskapsøvelser og diskusjoner om sikkerhet.

Media inviteres med på arrangementer under Sikkerhetsuka, og oppfordres til å ta kontakt med Skanskas representanter sentralt eller lokalt for å gjøre avtaler om oppmøtetid og –sted. Mer informasjon om kontaktpersoner finnes på Skanskas hjemmesider, www.skanska.no .  

Skanska i Norge
Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS. 

Skanska i Norge er en del av det internasjonale Skanskakonsernet og er ett av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, utvikling av boliger og utvikling av prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Selskapet er notert på Stockholm børs. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder miljøriktige prosjekt. Konsernet har i dag 57 000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.
 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Skanska Norge AS:

Administrerende direktør, Ståle Rød, tlf 92 85 14 18
Direktør for sikkerhet, helse og miljø, Vigdis Bjørlo, tlf 46 62 05 46
Kommunikasjonsdirektør, Pål P. Syse, tlf 98 21 00 01
Kommunikasjonsrådgiver, Christopher Griffiths, 45 86 92 34