c

Studentene velger Skanska

Pressemelding 07.05.2009 18.00 CET

Skanska Norge befester sin posisjon som et klart førstevalg blant landets bygg- og anleggsstudenter. Dette går frem av resultatene fra Universum student survey 2009.

Skanska har toppet denne listen de siste årene, og selskapet har opprettholdt avstanden ned til konkurrentene til tross for at Skanska det siste halvåret har vært preget av omfattende markedstilpasninger.

Administrerende direktør i Skanska Norge, Geir Magne Aarstad, er meget fornøyd med resultatet. – At studentene fortsetter å se på oss som den mest attraktive arbeidsgiveren i bransjen er svært gledelig. Vi har måttet gjøre omfattende organisatoriske grep for å tilpasse oss dagens marked, men det vil fortsatt være gode muligheter i Skanska. Vi er opptatt av at Skanska skal bidra til å utvikle bransjen videre. Derfor signerer vi i disse dager en samarbeidsavtale med NTNU, der vi de neste fem årene vil sponse fire stillinger ved Fakultet for Ingeniørvitenskap og Teknologi, med to millioner kroner årlig, sier Aarstad.

Noen faktorer ser ut til å skille seg ut som viktigere enn andre for at studentene velger Skanska. Resultatene viser at studentene trekker mot store, gjerne internasjonale selskap. De foretrekker spennende og trygge arbeidsplasser med et godt navn som de kan sette på CV-en. De søker mot selskap som kan tilby god faglig utvikling og utfordringer i arbeidshverdagen, og som samtidig vektlegger balansen mellom karriere og privatliv.