c

Det skal være trygt å kjøpe bolig

Pressemelding 22.10.2013 08.00 CET

Skanska Bolig lanserer en skreddersydd forsikringsordning for alle nye boliger. Ordningen forsikrer boligkjøpere mot doble bokostnader samt gir ti års reklamasjonsfrist som er fem år mer enn i bransjen forøvrig. Slik blir boligkjøpet tryggere.

Kilåsen-prosjektet - et av de første boligprosjektene som legges ut for salg med inkludert forsikring mot doble bokostnader

– Vi innfører denne ordningen for å skape større trygghet for boligkjøperne. Vi ser at folk på boligjakt, som følge av medieoppslag, føler en økende uro for hvordan markedet utvikler seg. Vi mener det blir feil å skremme folk fra å kjøpe bolig når det i et langsiktig perspektiv alltid har lønt seg å eie egen bolig i Norge. Denne forsikringsordningen er imidlertid en utstrakt hånd til de som føler seg usikre, og vi håper den kan bidra til at boligkjøperne opplever at det er trygt å investere i et nytt hjem, forteller Tore Hulberg Mjaavatn, adm. direktør i Skanska Bolig.

Skanska har valgt å kalle ordningen Trygg Handel. Det er en skreddersydd forsikringsordning som er inkludert i boligkjøpet i alle nye boliger som Skanska legger ut til salg fra og med 22. oktober. Ordningen fungerer slik at når folk kjøper sin nye bolig får de en forsikring med på kjøpet. Forsikringen forutsetter at du forsøker å selge din gamle bolig tre måneder før du overtar boligen du har kjøpt av Skanska. Dersom du ikke klarer å få solgt din gamle bolig innen tre måneder, slår forsikringen inn, og du kan få dekket utgiftene til din nye bolig i inntil ett år. Forsikringen kan gi boligkjøper inntil 10 000 kroner i måneden. Som en del av Trygg Handel-konseptet får boligkjøperen også en utvidet reklamasjonsfrist på boligen. Som eneste boligutvikler i Norge tilbyr nemlig Skanska ti års reklamasjonsfrist på sine boliger. 

Skanska har gode erfaringer med lignende ordninger fra sin virksomhet i Sverige og Finland, hvor ordningen har vært inkludert siden 2008. – Vi tror dette er fremtiden. Det blir omtrent som en airbag i bilen. De aller fleste kommer aldri til å få bruk for den, men det føles trygt. Ingen vil vel ha en bil uten airbag, avslutter Tore Hulberg Mjaavatn.

 

Fakta om Trygg Handel

Trygg Handel innebærer at boligkjøperne får en forsikring med på kjøpet av sin nye bolig. Trygg Handel kan sikre boligkjøper mot doble kostnader, opp til 10 000 kroner i måneden, i opp til ett år. Trygg Handel innebærer dessuten ti års reklamasjonsfrist, som er dobbelt så lenge som resten av bransjen. Skanska er alene om å tilby en slik ordning i det norske markedet.  

Vilkårene i forsikringsordningen:

  • Forsikringen gjelder fra den dagen man overtar den nye boligen
  • Den gamle boligen har vært til salg gjennom et registrert meglerforetak
  • Boligen har blitt forsøkt solgt i tre måneder eller mer
  • Selgeren har ikke takket nei til bud på takst
  • Begge boligene er primærboliger, ny adresse blir fast adresse
  • Forsikringen gjelder kun for privatpersoner
  • Forsikringen dekker de faktiske netto bokostnadene for din nye bolig
  • Øvre grense for utbetalinger er satt til kr 10 000 /mnd. i opp til 12 måneder.
  • For mer informasjon se www.skanska.no/trygghandel

Fakta om Skanska
Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid.

Norge er et av ni hjemmemarkeder der Skanska har virksomhet. Basert på selskapets globale miljøkompetanse sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekter.

Konsernet har i dag ca 57 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin-Amerika. Omsetningen i 2012 var på ca 131,9 milliarder svenske kroner. Omsetningen i Norge var på ca 13,5 milliarder norske kroner.