c

Positiv utvikling styrket av godt boligsalg

Pressemelding 07.02.2013 08.15 CET

Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge endte på 267 millioner, mot -175 millioner kroner i 2011. Den samlede omsetningen i selskapene endte på 13,5 milliarder kroner, en økning på 15 % fra 2011, med økning både innenfor entreprenør (+13 %) og boligutvikling (+25 %).

Administrerende direktør i Skanska Norge, Anders Danielsson

Segmentmetode

       

Pr. 4. kvartal

Omsetning

Driftsresultat

2012

2011

2012

2011

Skanska Norge Entreprenør*)

12 171

10 691

138

-261

Skanska Norge Boligutvikling

2 027

1 522

129

86

Eliminering

-702

-508

   

Totalt

13 496

11 705

267

-175

*) Skanska Norge AS med datterselskap

     

 

Entreprenøren i rute
Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper, nådde en omsetning på vel 12 milliarder kroner, og et driftsresultat på 138 millioner kroner per 4. kvartal 2012. Omsetning og resultat er i henhold til selskapets planer om lønnsom vekst frem mot 2015.

Etter også et tilfredsstillende 4. kvartal med en samlet resultatmargin på 2.7 %, ble det samlede resultatet for entreprenør og boligutvikling 267  millioner i 2012.
Selskapet ser nå klart bedrede marginer og kontroll i prosjektene. Imidlertid er det fortsatt sprik mellom prestasjonene innenfor byggregionene . Anlegg, spesialist-selskaper og boligutvikling leverer tilfredsstillende resultater.  

 

Kontrahering/ordre

Samlet ordrereserve er 10 milliarder ved utløpet av 2012 (13,4 mrd 2011). Selskapet har kontrahert lavere volum enn planlagt i 2012, men ser gode muligheter i markedet fremover.


«Utsolgt» for boliger
Skanska Bolig omsatte i 2012 for vel 2 milliarder, med et driftsresultat på 129 millioner, hvilket gir en resultatmargin på 6,4 %.

Økt boligsalg fra 400 boenheter i 2011 til 500 solgt i 2012, forsterker den positive utviklingen i selskapet. Vi opererer med boligutvikling i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Flere boligprosjekter opplever å være utsolgt. Selskapet opplevde stor interesse for våre boligprosjekter i 2012 og forventer at den positive trenden fortsetter i 2013.

- Vi er fornøyde med at tallene viser et positivt resultat for 2012. Vi er rigget for å ta større markedsandeler, spesielt innenfor miljøriktig bygging og anleggsmarkedet. Begge markeder ser meget positive ut fremover, og dette gir gode utsikter, sier Anders Danielsson, administrerende direktør i Skanska Norge.

HMS

Vi har gjennom hele 2012 sett en positiv nedgang i ulykkesfrekvensen. H1 verdien for 2012 endte på 3,83 mot 5,76 i 2011. Det er registrert 28 fraværsskader på egne ansatte, mot 40 i 2011. Sykefraværet er stabilt, 4,8 % i 2012 mot 4,9 % i 2011.

Vi har fortsatt for mange personskader totalt, og arbeider systematisk for å redusere antallet og videreutvikle HMS-arbeidet. Et viktig verktøy i denne sammenhengen er «Safety Road Map» - et verktøy som brukes i alle enhetene i selskapet.

 

Skanska i Norge

Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS. 

Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanskakonsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder Grønne prosjekt. Konsernet har i dag 55.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika. 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

 

Skanska Norge AS:

Administrerende direktør, Anders Danielsson, 98 21 03 00.

Konserndirektør Økonomi og finans, Stein Ivar Hellestad, 98 21 44 05

Kommunikasjonsdirektør, Pål P. Syse, 98 21 00 01

Kommunikasjonssjef, Annett Aamodt, 92 25 10 10

 

Skanska Bolig AS:

Konserndirektør, Tore H. Mjaavatn, 92 85 13 85.

 

Denne samt tidligere pressemeldinger finnes på www.skanska.no

Kontakt: Stein Ivar Hellestad, Konserndirektør