c

Skanska i Norge som forventet i første kvartal

Pressemelding 05.07.2008 12.00 CET

Skanskas resultatet for første kvartal viser en samlet omsetning på 2,8 milliarder kroner, og ligger på samme nivå som i fjor. Resultatmarginen før skatt endte på 6,4 %, mot 5,4 % i 2007. Selskapets ordrereserve var ved utgangen av 1. kvartal på 9,1 milliarder, mot 10,0 milliarder på samme tid i fjor.

Skanska i Norge som forventet i første kvartal

Skanskas resultatet for første kvartal viser en samlet omsetning på 2,8 milliarder kroner, og ligger på samme nivå som i fjor. Resultatmarginen før skatt endte på 6,4 %, mot 5,4 % i 2007. Selskapets ordrereserve var ved utgangen av 1. kvartal på 9,1 milliarder, mot 10,0 milliarder på samme tid i fjor.

Omsetningen for entreprenørvirksomheten endte på 2,67 milliarder kroner, og med et resultat før skatt på 130 millioner kroner. Reduksjonen i salg av nye boliger har hittil ikke hatt nevneverdig effekt på aktivitetsnivået innen entreprenørdelen. I første kvartal fremkommer en klar bedring i inntjeningen innen bygg, mens anlegg er noe lavere enn tilsvarende kvartal i fjor, og dette skyldes blant annet flere større prosjekter som er i en tidlig fase med nøkternt resultatuttak.

Omsetningen for Skanska Bolig endte på 387 millioner kroner, noe som gir et resultat før skatt på 52 millioner kroner. Høyere rentenivå i kombinasjon med økte byggekostnader har medført lengre salgsperioder og dermed forskjøvet oppstart av nye prosjekter. Inkludert i kvartalsresultatet er gevinst ved salg av tomt på 42 millioner kroner.

Skanska i Norge

Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS.

Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanska-konsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag 54 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latinamerika. For informasjon om resultatet til Skanska AB, se www.skanska.com/en/Investors/

For mer informasjon, kontakt:

Skanska Norge AS: Administrerende direktør Geir M. Aarstad, 93 43 88 03 Økonomidirektør Aage Bjørn Haug, 92 85 13 88 Kommunikasjonssjef Geir Linge, 92 25 11 25

Skanska Bolig AS: Administrerende direktør Sverre Molvik, 98 21 01 72 Økonomidirektør Frode Kjeldsen, 93 44 47 01