c

I gang med Senter for husdyrforsøk

Pressemelding 01.07.2013 14.00 CET

Statsbygg har inngått en samspillsavtale med Skanska AS for bygging av nye lokaler for Senter for husdyrforsøk på Campus Ås.

Hilde Nordskogen, fung. administrerende direktør i Statsbygg og Anders Danielsson, administrerende direktør i Skanska Norge AS.

Samspillsavtalen med Skanska Norge AS ble inngått i mars i fjor for utarbeiding av forprosjekt med opsjon på detaljprosjektering og videre gjennomføring. Nå er det inngått en tilleggsavtale for videreføringen av prosjektet i detalj- og byggefase med fastsettelse av målpris og fremdrift.

Senteret for husdyrforsøk blir Norges største gårdsbruk målt i antall husdyr og en sentral arena for utdanning og forskning ved Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) på Ås og Norges Veterinærhøgskole (NVH).  Senteret skal tilrettelegge for husdyrforsøk og undervisning på de tradisjonelle husdyrrasene. Anlegget består av til sammen fem bygg med et samlet brutto areal på 11.800 kvadratmeter.  Det skal etableres et rasjonelt og miljøvennlig anlegg som har stort fokus på dyrevelferd. Planlagt byggestart er høsten 2013 og skal stå klar til innflytting i første halvår 2015.

- Vi er svært glad for at det gode samspillet med Statsbygg brakte oss frem til byggestart i henhold til planen , sier administrerende direktør Anders Danielsson.

 

Kontraktssummen er 215 millioner kroner eks. mva.

 

Les mer om prosjektet. http://www.statsbygg.no/Byggeprosjekter/SHF/

 

Kontaktpersoner i Skanska:

Camilla Krogh,regiondirektør, mob. 98210069

Pål P. Syse, kommunikasjonsdirektør, mob 98210001

 

Skanska i Norge

Skanska i Norge er en del av det internasjonale Skanskakonsernet og er ett av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, utvikling av boliger og utvikling av prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Selskapet er notert på Stockholm børs. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder miljøriktige prosjekt. Konsernet har i dag 57 000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.