c

Plusshus i valgkampen

Pressemelding 26.08.2013 11.30 CET

Fredag 23. august sto energieffektive byggløsninger på valgkampagendaen da flere av de politiske partienes listetopper i Akershus besøkte Powerhouse på Kjørbo i Sandvika. Der fikk de se hvordan et ordinært kontorbygg som det første i verden bygges om til å produsere mer fornybar energi enn det bruker.

Akershus-topper besøker Powerhouse Kjørbo, f.v. Marius Holm (Zero), Anders Danielsson (Skanska), Klaus-Anders Nystrøm (Entra Eiendom), Abid Q. Raja (V), Richard Brandtzæg (Hydro).

- For det første er det flott at så mange tunge og seriøse aktører står bak. Det er i seg selv en garanti for at dette vil gå bra. Dernest er det på tide at Norge får et slikt innovativt og klimariktig bygg, sa Jan Tore Sanner, Høyres listetopp i Akershus.

- Det er et kjempepotensial for å spare energi i bygg. Vi må derfor få til et godt samarbeid mellom næringsliv og politikere slik at vi får riktige virkemidler og lønnsomhet i energieffektive bygg, sa Sanner.

Abid Q. Raja (V), Hans Andreas Limi (Frp) og Malin Stensønes (Krf) deltok også på befaringen. Der ble de tatt imot av stolte Powerhouse-sjefer fra Entra Eiendom, Hydro, ZERO, Asplan Viak, Snøhetta og Skanska.

- Gjennom Powerhouse har vi klart å realisere et prosjekt som fra mange hold har blitt beskrevet som umulig, nemlig å bygge om et vanlig kontorbygg til en standard som gjør at det produserer mer fornybar energi enn det forbruker, sa Anders Danielsson, administrerende direktør i Skanska Norge, da han møtte politikerne.

Ønsker flere incentivordninger for grønne bygg
Gjennom Powerhouse setter alliansepartnerne en helt ny standard for miljøvennlig byggeskikk i Norge. Danielsson ønsker at norske politikere innfører incentivordninger som gjør at det lønner seg å bygge plusshus.

- I USA ser vi flere eksempler på at miljøvennlige byggeprosjekter får en raskere saksbehandling og anledning til å bygge større og høyere bygg. Vårt ønske er at norske politikere innfører lignende incentivordninger her til lands, sa Danielsson.

Malin Stensønes fra KrF støtter Danielsson:

 - Plusshus er fremtiden, og det er viktig at det nå legges til rette for at enda flere får øynene opp for de store mulighetene som ligger i denne teknologien. Fra myndighetenes side må vi nå ta ansvar og gi gode incitamenter, slik at morgendagens teknologi blir tilgjengelig for enda flere - i dag.

Bygg står i dag for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk, og representerer dermed en stor del av de globale CO2-utslippene. Også i Norge står bygg for ca. 40 prosent av energiforbruket.

Anders Danielsson konstaterer at miljø i stadig økende grad etterspørres blant Skanskas kunder. Hele 30 prosent av Skanskas prosjektportefølje på byggsiden er grønne prosjekter.

Powerhouse er et samarbeid om å utvikle og realisere plusshus, det vil si bygg som produserer mer fornybar energi enn de bruker.

 

Powerhouse-samarbeidet
Powerhouse er et samarbeid for å utvikle og realisere plusshus, det vil si bygg som produserer mer fornybar energi enn de bruker. Powerhouse består av Entra Eiendom, entreprenøren Skanska, miljøorganisasjonen ZERO, Snøhetta arkitekter, rådgivingsselskapet Asplan Viak, og aluminiumselskapet Hydro.

 

Skanska i Norge

Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS. 

Skanska i Norge er en del av det internasjonale Skanskakonsernet og er ett av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, utvikling av boliger og utvikling av prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Selskapet er notert på Stockholm børs. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder miljøriktige prosjekt. Konsernet har i dag 57 000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.

 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Skanska Norge AS:

Administrerende direktør, Anders Danielsson, 98 21 03 00
Prosjektleder for Powerhouse Kjørbo, Fredrik Dæhli, 98 21 03 38

Kommunikasjonsrådgiver, Benedicte Bratt Jakhelln, 98 21 04 45