c

Sikkerhetsuka 2007: Jeg går ikke forbi!

Pressemelding 24.10.2007 00.00 CET

Bygg- og anleggsvirksomhet omfatter mye farlig arbeid. Høyt fokus på sikkerhet er derfor kontinuerlig svært viktig. Denne uken gjennomfører Skanska sin årlige sikkerhetsuke, og 54 000 bygg- og anleggsarbeidere verden over har denne uken sikkerhet helt øverst på dagsorden.

Sikkerhetsuka 2007: Jeg går ikke forbi!

Sikkerhet øverst på dagsorden

Bygg- og anleggsvirksomhet omfatter mye farlig arbeid. Høyt fokus på sikkerhet er derfor kontinuerlig svært viktig. Denne uken gjennomfører Skanska sin årlige sikkerhetsuke, og 54 000 bygg- og anleggsarbeidere verden over har denne uken sikkerhet helt øverst på dagsorden.

- Temaet for årets sikkerhetsuke er personlig ansvar, og vi fokuserer på at den enkelte må si ifra når de ser en reell eller potensiell fare. Slagordet for årets sikkerhetsuke er derfor: Jeg går ikke forbi, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Geir M. Aarstad. – Ulykker skjer ikke av seg selv. Det er de bakenforliggende årsakene vi må ta tak i. Vi forsøker derfor å bygge en sikkerhetskultur i selskapet hvor vi søker å avdekke årsakene før de resulterer i unødvendige og noen ganger tragiske hendelser.

Skanska har jobbet aktivt med sikkerhet over lengre tid. Resultatene viser en klar reduksjon i antall ulykker på våre prosjekter. Å jobbe sikkert er noe som skal prioriteres hver dag, ikke bare i en sikkerhetsuke. Skanska har derfor definert en klar visjon om null ulykker. Dette målet er nådd i flere prosjekter og i flere regioner. - Sikkerhetsuka er en mulighet vi bruker til å ytterligere øke bevisstheten om å ta vare på hverandre for å unngå skader og ulykker. Det betyr ikke at det kun er denne uken vi diskuterer temaet blant våre ansatte. Vi jobber med dette hele tiden og ser resultater av arbeidet. Antall ulykker har gått markant ned de siste årene, men vi har ikke nådd visjonen vår om null ulykker ennå, sier Geir M. Aarstad.

Resultatene som Skanska har oppnådd så langt er oppnådd ved å heve kompetansen og sikkerhetskulturen blant ledere og ansatte. I tillegg er det etablert et tett samarbeid med tillitsvalgte, som er en viktig bidragsyter for å skape en tryggere arbeidsplass i Skanska.

Sikkerhetsuken gjennomføres i alle Skanskas prosjekter verden over fra 22. - 28. oktober. Det er tredje året Skanska gjennomfører en internasjonal sikkerhetsuke. Mer informasjon om Skanskas sikkerhetsuke finner du på: www.skanska.com/safetyweek

Har du spørsmål om Skanskas sikkerhetsuke kan du ringe: Adm. direktør Geir M. Aarstad: 934 38 803 Konserndirektør HR og kommunikasjon Pål P. Syse: 982 10 001 Kommunikasjonssjef Geir Linge: 92 25 11 25