c

Skanska i Norge med god drift

Pressemelding 05.11.2009 11.00 CET

Skanskas rapport for tredje kvartal viser en samlet omsetning på 7,2 milliarder kroner. Nedgangen i volum er hovedsakelig byggrelatert. Det siste året er det nesten ikke igangsatt nye boligprosjekter, og dette viser seg nå tydelig i omsetningen. Resultatmargingen før skatt endte på 4,2 % for Skanskas samlede virksomhet i Norge. Resultatet fordeler seg med 338 millioner for entreprenøren og et negativt resultat på 36 millioner for Skanska Bolig.

Skanska Norge Entreprenørvirksomheten hadde per tredje kvartal en omsetning på 7 milliarder kroner, med et resultat før skatt (EBT) på 338 millioner kroner (4,8 %), og et driftsresultat på 300 millioner kroner (4,3 %), mot 283 millioner kroner på samme tid i fjor. – Sett i lys av nedgangen i volum, leverer vi et meget sterkt driftsresultat. Kvartalet isolert viser et driftsresultat på 5,6 % og et resultat før skatt på 6,1 %. Hovedårsaken til det gode resultatet er positiv resultatutvikling i løpende prosjekter, samt at vi så langt i år ikke har hatt tapsprosjekter, forteller Petter Eiken, adm. direktør i Skanska Norge AS.

Selskapet har opprettholdt sin sterke finansielle stilling gjennom tredje kvartal. Ved utgangen av tredje kvartal var ordrereserven til Skanska Norge AS på 5,8 milliarder kroner, mot 8,5 milliarder på tilsvarende tid i fjor. – Ordrereserven er noe lav men vi ligger i god posisjon til flere store samferdselsprosjekter som vi forventer å signere i fjerde kvartal, forteller Petter Eiken.

Skanska Bolig Omsetningen for Skanska Bolig hittil i år endte på 412 millioner kroner og et negativt resultat før skatt på 20 millioner. - Dette er som forventet ut fra markedsutviklingen. Organisasjonen er nå godt tilpasset den kommende markedssituasjonen og vi registrerer at interessen for våre boliger i markedet har økt, forteller Magnus Hvam, Country Manager i Skanska Bolig. – Trenden fra første halvår med godt salg har fortsatt også i 3.kvartal. Andelen ferdigstilte usolgte er nå på et lavt nivå. Skanska Bolig la nylig ut to nye prosjekter for salg; Frydenbergveien 56 og 60 i Oslo, samt Ramstad Gård i Bergen. Aktiviteten på disse har vært tilfredsstillende, avslutter Hvam.

Kontakt: Stein Ivar Hellestad, Konserndirektør
Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef