c

Kontrakt signeres for Powerhouse Kjørbo

Pressemelding 07.03.2013 11.05 CET

Skanska Norge AS og Entra Eiendom har inngått avtale om riving og bygging av Powerhouse Kjørbo i Sandvika i Bærum. Kontrakten er på om lag 110 millioner kroner og omfatter riving og oppbygging av kontorbyggene på rundt 6000 m2. Powerhouse Kjørbo blir verdens første rehabiliterte plusshus.

T.v. Klaus-Anders Nysteen, Entra Eiendom og Anders Danielsson, Skanska

De to kontorbyggene fra 1980-tallet skal rehabiliteres og ombygges slik at de over sin levetid produserer mer energi enn de forbruker. Bygget vil redusere energiforbruket med opp mot 90 %, sammenlignet med et standard kontorbygg med energiklasse C. Det er entreprenøren Skanska som står for riving og bygging, mens Entra Eiendom eier blokkene. Bak prosjektet står Powerhousesamarbeidet, som i tillegg til Entra og Skanska består av miljøorganisasjonen ZERO, aluminiumselskapet Hydro og arkitektene Snøhetta. Asplan Viak er teknisk konsulent og blir leietaker i prosjektet.

- Jeg er glad for at avtalen med Entra Eiendom nå er formalisert og ser frem til et videre samarbeid med alle partnerne i Powerhouse. For Skanskas del betyr Powerhouse Kjørbo en stadfestelse av vår posisjon som den ledende entreprenøren på grønne bygg. Dette prosjektet vil heve standarden for miljøriktig bygging i hele bransjen og få morgendagens leietakere til å etterspørre valuta for pengene i et lengre perspektiv, sier Anders Danielsson, administrerende direktør i Skanska Norge.  

Prosjektet er allerede i gang og skal være ferdigstilt i februar 2014.

-------------------------------------------------------------------------

Skanska i Norge
Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS. 
Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanskakonsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder Grønne prosjekt. Konsernet har i dag 55.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika. 
--------------------------------------------------------------------------------------

For ytterligere informasjon, kontakt:
Administrerende direktør, Anders Danielsson, 98 21 03 00.
Kommunikasjonssjef, Annett Aamodt, 92 25 10 10