c

Skanska blant de ti beste selskapene i Norden på CO2 rapportering

Pressemelding 21.10.2010 12.00 CET

Skanskas rapport om direkte og indirekte karbonutslipp scorer blant de ti beste i Norden. I den årlige rangeringen fra Carbon Disclosure Project (CDP), kommer Skanska på niendeplass og er det eneste entreprenørselskapet blant de 20 beste.

- Dette er den viktigste rapporten i verden innen dette feltet. Utslippene er direkte eller indirekte knyttet til energibruk, og gjennom å måle, bevisstgjøre og redusere utslippene vil Skanska bli enda mer ressurseffektive, sier Rune Stene, avdelingsleder Miljøriktig bygging i Skanska Norge.

CDP er verdens største register over bedrifters klimagassutslipp. Registeret benyttes av 534 institusjonelle investorer verden over, som til sammen forvalter over 430 000 milliarder kroner.

Undersøkelsen gjennomføres hvert år og dekker over 3000 selskaper, som svarer på hvordan man håndterer sine utslipp. CDP- rapporten er gjennomført globalt siden 2000 og i de nordiske landene siden 2007. Den nordiske indeksen er basert på spørsmål til 200 av de største børsnoterte selskapene i Norden.

Rapporten deler utslippene av karbondioksid inn i direkte utslipp, som er kontrollert av selskapet, indirekte utslipp, for eksempel innkjøpt elektrisitet, og andre indirekte utslipp som kommer fra varer og tjenester selskapet benytter seg av.

For mer informasjon om undersøkelsen og den nordiske listen se www.cdproject.net