c

Sterke tall fra Skanska

Pressemelding 01.11.2007 00.00 CET

Skanskas samlede virksomhet i Norge leverer meget gode resultater per tredje kvartal. Resultat før skatt endte på 545 millioner kroner. Dette er en økning på 31 prosent fra samme tid i fjor. Resultatet fordeler seg med 443 millioner kroner på entreprenøren og 102 millioner kroner på Skanska Bolig.

Sterke tall fra Skanska

Skanskas samlede virksomhet i Norge leverer meget gode resultater per tredje kvartal. Resultat før skatt endte på 545 millioner kroner. Dette er en økning på 31 prosent fra samme tid i fjor. Resultatet fordeler seg med 443 millioner kroner på entreprenøren og 102 millioner kroner på Skanska Bolig.

Resultatmarginen før skatt ender på 6,3 prosent, som er en økning i forhold til samme periode i fjor, da resultatmarginen var 5,7 prosent. Total omsetning for de første ni månedene har økt med hele 19 prosent fra samme periode i fjor og endte på 8693 millioner kroner, fordelt på 8138 millioner kroner på entreprenøren og 1207 millioner kroner på Skanska Bolig. Elimineringen utgjør 652 millioner kroner.

Tabellen viser tall per tredje kvartal i 1000 kroner

- Vi har hatt en jevn positiv resultatutvikling de siste tre årene. Både anleggsvirksomheten og byggvirksomheten leverer gode resultater i kvartalet, forteller administrerende direktør i Skanska Norge AS, Geir M. Aarstad. – Det er fortsatt svært høy aktivitet i det norske bygg- og anleggsmarkedet. Ressurstilgangen er en utfordring, men vi har til nå i år rekruttert 175 nye funksjonærer som er med på å sikre en effektiv og kvalitetsmessig god prosjektgjennomføring i selskapet. Vi har den siste tiden overlevert to av våre største prosjekter; Ormen Lange og Rygge Sivile Lufthavn. Disse to prosjektene har vært viktige for oss, og de bidrar begge til det gode resultatet.

Omsetningen i Skanska Bolig de første ni månedene av 2007 endte på 1207 million kroner, noe som gir en driftsmargin på 8,6 prosent mot 9,7 prosent pr. tredje kvartal i fjor. Antall igangsatte boliger ved utgangen av kvartalet var 416 mot 657 i samme periode i fjor. Antall usolgte ferdigstilte boliger ble i siste kvartal redusert til seks boliger, noe som er et meget lav nivå.

- Kombinasjonen av sterkt stigende byggekostnader og hyppige renteøkninger har resultert i vesentlig lavere salg i tredje kvartal 2007 i forhold til samme periode i fjor. Dette har medført færre oppstartede enheter i tredje kvartal 2007, forteller administrerende direktør Skanska Bolig AS, Sverre Molvik.

Skanska i Norge Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS.

Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanska-konsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag 54 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latinamerika. For informasjon kvartalsresultatet til Skanska AB, se www.skanska.com/news

For mer informasjon, kontakt:

Skanska Norge AS Administrerende direktør Geir M. Aarstad, 93 43 88 03 Konserndirektør økonomi/finans Aage Bjørn Haug, 92 85 13 88 Kommunikasjonssjef Geir Linge, 92 25 11 25