c

Skanska styrker byggvirksomheten

Pressemelding 01.04.2014 12.20 CET

Skanska forsterker sin ambisjon om å bli landets ledende grønne prosjektutvikler og byggentreprenør, og samler nå all sin byggvirksomhet i et nytt forretningsområde.

Odd Arve Fuglem blir leder av byggvirksomheten i Skanska, og Kim Robert Lisø blir ny leder for forretningsutvikling Bygg.

Odd Arve Fuglem blir leder av byggvirksomheten, og Kim Robert Lisø blir ny leder for forretningsutvikling Bygg.  

Økt konkurranseevne
Skanska forventer at byggmarkedet vil vokse ytterligere frem mot 2020, og at majoriteten av veksten vil konsentreres i, og omkring, de store byene. Selskapet samler derfor all sin byggvirksomhet i et nytt forretningsområde Bygg.

- Vi gjør dette for å øke vår evne til å utnytte Skanskas samlede kompetanse til det beste for våre kunder. Våre mest ambisiøse kunder tenker livsløp når de skal realisere store, komplekse prosjekter, og etterspør bærekraftige, grønne bygg, forteller konserndirektør Odd Arve Fuglem.
 
Gjennom livsløpsansvar i flere OPS-prosjekter har Skanska i sikret seg praktisk erfaring med livsløpsvurderinger. Dette gjør at selskapet kan håndtere ambisiøse, fremtidsrettede og bærekraftige prosjekter - både som rådgiver, prosjektutvikler og entreprenør. Den nye konserndirektøren er tydelig på målet med reorganiseringen:

- Våre 1490 fagarbeidere, lærlinger og funksjonærer i det nye forretningsområdet skal sikre lønnsom vekst og utvikling gjennom å være markedsledende og mest kompetent innen komplekse prosjekter, sier Fuglem.

Ledende kompetanse i hele verdikjeden
For å kunne realisere ambisjonene til det nye forretningsområdet samler Skanska også sine kompetente tidligfasemiljøer i en egen enhet for forretningsutvikling Bygg. Kim Robert Lisø, som fram til i dag har ledet Skanska Teknikk, vil gå inn som leder av enheten.

- Vi skal styrke vår ledende, grønne fagspesialistkompetanse i hele landet. Ett av fire BREEAM-prosjekter i Norwegian Green Building Council sin portefølje er et Skanska-prosjekt, og vi skal kapitalisere på kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom Powerhouse-samarbeidet. Vi ønsker å være en del av løsningen på klimautfordringene, og vi skal samtidig skape lønnsomhet for våre kunder, sier Lisø.

Klare ambisjoner for å lykkes i et marked i endring
- Den strategiske retningen vi har valgt illustrerer hvordan Skanska forventer at markedet utvikler seg, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Ståle Rød, og fortsetter:

- Vi forventer at andelen prosjekt som er store og komplekse øker i takt med urbaniseringen, og strengere energi- og miljøkrav, sier Rød.

Skanskas byggvirksomhet organiseres i fire storbyenheter; Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim - og én distriktsenhet. I sistnevnte vil stedbundne distriktskontorer samles under én paraply. I tillegg vil Skanska Eiendomsutvikling og Skanska Tekniske Entrepriser være strategisk viktige enheter innen OPS-prosjekter, Bundled Construction og tekniske installasjoner.

 


Om Skanska:
Skanska Norge er en del av det internasjonale Skanskakonsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekter. Konsernet har i dag 57.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika og omsetningen i 2013 var på 136 milliarder SEK.

  

Kontakt: Ståle Rød, Konsernsjef