c

Nye regiondirektører i Skanska

Pressemelding 20.09.2006 00.00 CET

Etableringen av Skanska Industri og Spesialprosjekt Bygg er to viktige strategiske grep som er gjort for å nå Smart 20 målet. I tillegg er det gjort endringer i inndelingen av regionene. Som en konsekvens av dette er det flere nye regiondirektører i Skanska Norge.

Nye regiondirektører i Skanska

Etableringen av Skanska Industri og Spesialprosjekt Bygg er to viktige strategiske grep som er gjort for å nå Smart 20 målet. I tillegg er det gjort endringer i inndelingen av regionene. Som en konsekvens av dette er det flere nye regiondirektører i Skanska Norge.

Region Oslo Oslo har frem til i dag bestått av regioner som hver for seg har forvaltet et eget fagområde. For å koordinere virksomheten, og synliggjøre bedre Oslo-regionens totale kompetanse, samordnes Oslo-regionene til en felles region, ledet av Magnus Skallerud. De tidligere regionene blir videreført som egne fagområder. Byggfornyelse ledes av Hans Thomas Gaarder, Yrkesbygg av Sverre Fossengen, Prosjektutvikling av Lise Bergflødt, Boligproduksjon av Stig Eriksen og Eget Håndverk av Tollef Hovig.

Magnus Skallerud er med sine 32 år den yngste regiondirektøren i Skanska Norge. Han er likevel en erfaren medarbeider i selskapet, og har gjennom de seks årene han har vært ansatt i selskapet fått stadig økende ansvar. Den siste perioden har han vært avdelingsleder innen fagområdet Byggfornyelse. Skallerud var også med på prosjektet Akershus Festning, som var plukket ut som pilotprosjekt i arbeidet for en mer seriøs byggenæring.

- Det er ingen tvil om at det er en betydelig kompetanse i det som nå er Region Oslo, kommenterer Magnus Skallerud. – Jeg har med meg erfarne medarbeidere som kan det lokale markedet og kjenner kundene. Oslo står for en viktig del av omsetningen til Skanska Norge, så det er med ydmykhet jeg tar fatt på oppgaven.

Region Agder Region Agder er ny på organisasjonskartet i Skanska. Tidligere har Agder-fylkene vært en del av Region Sør, ledet av Are Eliassen. For å ha et mer konsentrert fokus i sine egne lokale markeder er Region Sør splittet i Region Agder og Region Rogaland. Det er Jon Westby som skal lede den nye regionen.

Jon Westby (45) har vært i selskapet i til sammen nesten ti år, så han kjenner markedet i sin region godt. De siste årene har han vært distriktssjef i Arendal.

- Agder er en region i positiv utvikling, omsetningen har vokst betydelig de senere år, ved å bli en egen region, med Agder-fylkene som markedsområde, vil vi kunne styrke oppfølgingen av kundene våre, og vi kan i større utnytte ressursene på tvers bedre enn i dag. Da kan vi også bli bedre i stand til å skape merverdier for kundene våre, sier Jon Westby. – Vi har en klar ambisjon om å bli nummer en på Sørlandet, nå legger vi rammene for å gjøre det mulig.

Region Rogaland Region Rogaland, er som Agder, et resultat av splitten av Region Sør. I Rogaland fylke er det mange spennende prosjekter under utvikling, noe som krever en egen og styrket organisasjon. Det er Rune Hognestad (43) som skal lede den nye regionen. Han er i dag distriktssjef i Stavanger, og har gjennom mange år i dette markedet fått svært god kjennskap til vekstmulighetene i regionen.

- I Rogaland arbeider vi systematisk for å nå Smart 20 målet. Gjennom ny organisering spisser vi ytterligere fokuset i markedet vårt, og vi skal bruke muligheten til å utnytte resurssene mer effektivt, vi også klare ambisjoner om å bygge en kultur for erfaringsoverføring. Dette for å gi kundene våre et bedre tilbud, sier Rune Hognestad.

Region Midt Norge I Region Midt Norge er det gjennomført et lederskifte fordi tidligere regiondirektør Trond Krogstadmo, har tatt over som leder av det viktige satsningsområdet Skanska Industri. Det er Odd Arve Fuglem (53) som tar over som leder av regionen.

Odd Arve Fuglem har vært i Skanska siden 1976, det er dermed en svært erfaren person som tar over styringen av regionen. Fuglem har, i tillegg til å ha drevet med prosjektutvikling de senere årene, også erfaring fra internasjonalt prosjektarbeid. Dette var et fireårig engasjement ved Elfenbenskysten og i Qatar.

- Region Midt Norge har alltid vært en region som har levert gode resultater. Det er derfor en veldrevet organisasjon jeg tar over, sier Fuglem, som også legger til: - Gjennom de nye organisasjonsendringene som følge av Smart 20 strategien, har vi en unik mulighet til å gjøre oss til den ledende entreprenøren i vår region.

Region Nord Lederskiftet i Region Nord ble gjennomført i sommer, da forrige regiondirektør valgte å slutte i selskapet. Ny leder i Region Nord er Roger Pettersen. Han har vært i Skanska i ti år, sist som distriktssjef i Bodø. Roger Pettersen er 37 år. Skanska har i Region Nord distriktskontor i Tromsø, Bodø og Narvik/Harstad.

- Skanska har i Region Nord på plass et motivert team som jeg har stor tro på, sier Roger Pettersen. Vi har mange spennende byggeoppdrag foran oss, og gjennom et samarbeid på tvers av distriktskontorene i selskapet etablert en helt unik posisjon i de lokale markedene i Nordland, Troms og Finnmark. Han legger til: - Kundene våre skal vite at vi er tilstede for dem, og at målet vårt er å skape merverdier for dem.