c

Skanska Bolig skal utvikle 3000 nye boliger – investerer tungt i nye områder

Pressemelding 01.12.2006 00.00 CET

Skanska Bolig har det siste året gjort mange tunge investeringer i flere nye tomteområder som skal utvikles i årene som kommer. De nye tomtene skal gi Skanska Bolig muligheter for utvikling av ca 3000 nye boliger. Dette vil over en 5-7 års periode vesentlig øke omsetningen til Skanska Bolig, som i 2005 solgte for 1,2 mrd. De nye tomteområdene som nå er i Skanska Bolig sin portefølje vil dermed øke Skanska Bolig sin størrelse betydelig, og selskapet har klare ambisjoner om å bli størst i Norge.

Skanska Bolig skal utvikle 3000 nye boliger – investerer tungt i nye områder

Skanska Bolig har det siste året gjort mange tunge investeringer i flere nye tomteområder som skal utvikles i årene som kommer. De nye tomtene skal gi Skanska Bolig muligheter for utvikling av ca 3000 nye boliger. Dette vil over en 5-7 års periode vesentlig øke omsetningen til Skanska Bolig, som i 2005 solgte for 1,2 mrd. De nye tomteområdene som nå er i Skanska Bolig sin portefølje vil dermed øke Skanska Bolig sin størrelse betydelig, og selskapet har klare ambisjoner om å bli størst i Norge.

- Vi er meget fornøyde med de nye tomteområdene vi har fått kjøpt, sier Pål Tronstad, adm dir i Skanska Bolig. - For oss er tomtekjøpene et strategisk grep for å posisjonere oss for fremtiden. Vi er en del av Skanska Boligutvikling Norden som har en nr 1 posisjon på det nordiske markedet – og vi ønsker også å være størst i Norge.

Ensjø-området Skanska Bolig har kjøpt Tyngdepunktet – et sentralt område på Ensjø. Her planlegges det i overkant av 400 nye boliger. Tyngdepunktet skal bli Ensjø-området sitt sentrum, og det er ønske om å få til noe storstilt.

- Dette blir et spennende prosjekt, sier Pål Tronstad. Bil-byen Ensjø skal forvandles til et fantastisk boområde. Det er mange positive føringer og visjoner fra Oslo Kommune på hvordan området skal fremstå – og vi er sikre på at dette blir et meget spennende og attraktivt sted å bo.

Ensjø som helhet vil bestå av opptil 7000 ny boliger, dvs at en helt ny bydel skal etableres. Dette blir en moderne forlengelse av Oslo sentrum, med urban utforming, kvartalsstruktur og fokus på parker og vann som skal gi området er rolig preg.

Region Østlandet I det sentrale østlandsområdet har Skanska Bolig kjøpt tomt på Søndre Moer i Ås kommune, Nordre Finstad i Ski kommune, samt Nesøya i Asker.

På Søndre Moer (ca 35km fra Oslo sentrum) planlegges det omlag 150 BoKlok-boliger. BoKlok er et samarbeidsprosjekt mellom IKEA og Skanska Bolig. BoKlok-prosjektet på Søndre Moer vil bli Nordens største BoKlok-prosjekt per dags dato. Prosjektet planlegges lagt ut for salg februar/mars 2007. For mer informasjon om BoKlok se www.boklok.com.

Skanska Bolig planlegger utviklingen av 400 boliger på Nordre Finstad i Ski kommune. Området utvikles med støtte fra Nordisk ministerråd og Miljøvernsdepartementet. Dette skal bli et fremtidsrettet boligområde med høye kvalitetsmål, og spesiell fokus på universell utforming og et godt bomiljø for alle.

På Nesøya i Asker planlegges leiligheter til målgruppen 55+. Her skal det tilrettelegges med tidsriktig standard og løsninger. Prosjektet planlegges lagt ut for salg januar/februar 2007.

Region Vest – Bergen Skanska Bolig har økt sin tomteportefølje betydelig i Bergensområdet. Her vil man utvikle over 1000 boliger i løpet av de nærmeste årene.

Blant områdene det er investert i er et større utbyggingsområde i Øvre Sædal. I tillegg skal områder som Fondlien og Ramstad Gård også bidra til vekst i tiden fremover.

For mer informasjon kontakt: Pål Tronstad, Administrerende direktør Skanska Bolig AS Tlf: 92 25 11 15 Marianne Mæhlum, Markedsdirektør Skanska Bolig AS Tlf: 93 25 25 93

www.skanska.no/bolig