c

Skanska etterlyser ambisiøs avtale i København

Pressemelding 08.12.2009 11.00 CET

Skanska etterlyser en ambisiøs overenskomst som resultat av klimakonferansen i København, og mener beslutningstagerne på konferansen kan sette viktige premisser for forretningsverdenen. En ambisiøs avtale vil skape forutsigbarhet og drive utviklingen mot et lavutslippssamfunn i riktig retning.

Gjennom The Copenhagen Communiqué har Skanska og en rekke andre selskap vært en pådriver for påvirke FN og vise hvilken betydning avtalen vil ha for forretningsverdenen. Skanska deltar i initiativet som eneste representant fra bygg- og anleggssektoren og som eneste skandinaviske selskap.

Initiativet består av 850 bedrifter fra hele verden som har gått sammen om å lage et kort, offensivt dokument basert på oppfordringer for å få til en ambisiøs og robust avtale om klimaforandringer.

Den internasjonale forretningsverden går gjennom utfordrende tider. Et labert resultat av klimakonferansen i København vil gjøre fremtiden ennå mer usikker for aktørene på denne arenaen.

Foretak innehar både ressurser og kompetanse til å påvirke fremtiden mot et mer miljøriktig samfunn. Regjeringer kan støtte, sette krav og gjerne gi incentiver for å drive utviklingen i riktig retning, men i praksis vil den utførende part av ordningene være selskap som Skanska. For bygg- og anleggsbransjen vil klimaavtalen være av signifikant betydning, da bygg står for 40 % av verdens CO2 utslipp.

- Avtalen vil være avgjørende for vår bransje. Verden trenger mer handling og raskere handling. En sterk internasjonal overenskomst behøves for at foretak skal gjøre det de er best på – langsiktig planlegging og effektiv utnyttelse av felles ressurser. Uten et tydelig rammeverk kommer bedrifter til å famle i stedet for agere, sier konsernsjef i Skanska AB, Johan Karlström.

For å minske negativ klimapåvirkning har Skanska opprettet en ny global enhet for miljøriktig bygging. Hovedoppgaven til enheten er å tilby kunder energieffektive bygg og miljøriktige løsninger. Dette arbeidet kan innebefatte så vel tekniske løsninger som avtaler om energiforbruk ved ferdig overleverte bygg.

Her kan du lese om The Copenhagen Communiqué og medvirkende foretak: www.copenhagencommunique.com

Kontakt: Geir Linge, Kommunikasjonssjef