c

God ordreinngang og betydelig forbedret inntjening

Pressemelding 18.07.2013 08.30 CET

Driftsresultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge endte første halvår på 224 millioner kroner, mot 98 millioner for tilsvarende periode i 2012. Den samlede omsetningen i selskapene pr. andre kvartal endte på 6,87 milliarder kroner. Resultatet fordeler seg med 156 millioner for entreprenøren Skanska Norge og 68 millioner for Skanska Bolig.

Pr. andre kvartal

Omsetning

Driftsresultat

2013

2012

2013

2012

Skanska Norge Entreprenør*)

6 280

5 969

156

31

Skanska Norge Boligutvikling

1 029

1 066

68

67

Eliminering

- 438

- 377

0

Totalt

6 871

6 658

224

98

*) Skanska Norge AS med datterselskap

 

Entreprenørvirksomheten går bedre

Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper, leverte en omsetning på 6.28 milliarder, og et driftsresultat på 156 millioner. Tilsvarende resultat for første halvår 2012 var 31 millioner. Dette bekrefter at vi fått ytterligere kontroll med virksomheten og er i henhold til vår plan om resultatforbedring.

-Vi er fornøyd med at inntjeningen i entreprenørvirksomheten er stadig i bedring og at ordretilgangen er i tråd med våre vekstambisjoner, sier adm.dir. Anders Danielsson.

Ekstra gledelig er det at vi har kontrahert 4,5 milliarder i andre kvartal, en milliard høyere enn vi har produsert for i kvartalet. Store og interessante prosjekter som forretningsbygg for NPRO i Drammensveien 134 i Oslo (525 millioner) og jernbanekontrakten i Vestfold (1,35 milliarder) er vunnet i kvartalet, og i tillegg har vi fått vei- og banekontrakter for rundt 700 millioner. Nesten halvparten av de inngåtte kontraktene er innenfor segmentet vei og bane.

-De mange miljøsertifiserte kontraktene vi nå gjennomfører, og ikke minst samspillkontrakten vi har vunnet på Senter for husdyrforsøk på Campus Ås, bekrefter at vår kompetanse i tidlig fase er etterspurt i markedet, forteller Danielsson.

Antall fraværsskader pr. million arbeidstimer (H1-verdi) endte på 2,87 for andre kvartal 2013 og 3,71 hittil i år, som viser en positiv utvikling HMS-arbeidet.

-Vi har også gjennomført verdens største sikkerhetsuke i andre kvartal med fokus på at alle skal komme hjem fra våre prosjekter uten skader. Vi mener at Sikkerhetsuka bidrar til en utvikling mot vår nullvisjon, sier Danielsson.

Stabilt i boligvirksomheten

Boligutvikleren Skanska Bolig omsatte for 1029 millioner første halvår, som er samme nivå som i 2012, driftsresultatet på 68 millioner er også på samme nivå som i 2012.

-Vi opplever en stabil etterspørsel etter boliger i de markeder vi er, og har solgt 206 boenheter første halvår, hvilket er i henhold til plan. Vi forventer et stabilt marked, herunder stabil omsetning av boliger også andre halvår, fortsetter Danielsson.

 

Skanska i Norge

Skanska i Norge er en del av det internasjonale Skanskakonsernet og er ett av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, utvikling av boliger og utvikling av prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Selskapet er notert på Stockholm børs. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder miljøriktige prosjekt. Konsernet har i dag 57 000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.

Kontakt: Stein Ivar Hellestad, Konserndirektør