c

Skanska og Entra videreutvikler nytt bydelssentrum i Oslo

Pressemelding 19.06.2014 08.05 CET

Prosjektutvikleren og entreprenøren Skanska og eiendomsselskapet Entra er i gang med en omfattende utvikling i Oslo sentrum, som får navnet Sundtkvartalet. Kvartalet har Akerselva og grønne parker som nærmeste nabo, og vil knytte Grünerløkka og Bjørvika tettere sammen, og være med på å videreutvikle og gjøre bydelen enda mer levende.

Skanska og Entra signerte denne uken en avtale omkring Sundtkvartalet. F.v. Björn Mattsson, direktør i Skanska CD Norway, Klaus Anders Nysteen, adm.dir. i Entra og Ståle Rød, adm.dir. i Skanska. Foto: Scanpix

Sundtkvartalet ligger sentralt plassert mellom Lakkegata og Vahls gate. Skanska CD Norway (Commercial Development Norway) og Entra eier i felleskap eiendommene som skal utvikles. Denne uken signerte Entra og Skanska CD Norway en aksjonæravtale for utvikling av Sundtkvartalet. De to selskapene har sammen etablert et joint venture-selskap, Sundtkvartalet AS, der de hver eier 50 prosent av aksjene.

– Kvartalet har en svært sentral beliggenhet i et område med stort potensiale. Nye bygg, og de nye etableringene i Bjørvika og området rundt Schweigaards gate og Oslo S, gjør området til et attraktivt sentrumsområde fremover. Sammen står vi nå for en omfattende og positiv byutvikling, og tilrettelegger for mer aktivitet i denne delen av byen, sier Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Entra.

Utbyggingen består av et nytt, moderne og miljøledende kontorbygg på 30 000 kvadratmeter. Bygget vil inneholde kontorarbeidsplasser, servicetilbud og en flerbrukshall for skole- og barneidrett. Flere av dagens eldre bygninger skal bevares, slik at nytt og gammelt kombineres på en god måte, og det etableres et sjarmerende gårdsrom mellom byggene.

Entreprenør og leietaker i nytt hovedkontor
Skanska Norge har signert en entrepriseavtale med Sundtkvartalet AS om byggingen av det nye kontorbygget som skal oppføres på tomten. Byggets 30 000 kvadratmeter skal fordeles over fem etasjer pluss kjeller, og det er satt høye miljøambisjoner, med sterkt fokus på energieffektivitet. Det nye kontorbygget skal ha kontorlokaler fra andre etasje og oppover, mens det tilrettelegges for caféer og servicetilbud på gateplan. Skanska flytter i årsskiftet 2016/2017 sitt hovedkontor fra Drammensveien på Skillebekk til Sundtkvartalet, og blir én av flere leietakere i kontorbygget.

– Vi er glad for å være med på den spennende utviklingen av Sundtkvartalet, både som utvikler og entreprenør. Det at vi også velger å gå inn som leietaker i prosjektet, bekrefter at vi ser på området som attraktivt. Både den urbane beliggenheten og bygget representerer de kvalitetene Skanska som arbeidsgiver ønsker å stå for; moderne, nytenkende og miljøriktig, sier Ståle Rød, administrerende direktør i Skanska.

Mange store virksomheter, som Dagens Næringsliv, Tine, Statoil Fuel & Retail, Gjensidige, NSB og nå også Skanska, har i løpet av de seneste årene valgt å etablere sitt hovedkontor i området mellom Schweigaardsgate og Sundtkvartalet. Entra og Skanska ser nå etter flere leietakere til bygget midt i hjertet av området, som blir stadig mer attraktivt for større virksomheter. Nærheten til Norges mest sentrale kollektivknutepunkt, midt i nye og urbane områder med spennende caféer, restauranter og andre servicefasiliteter, er medvirkende faktorer til at store aktører velger å flytte til denne delen av byen.

– Dette er det første prosjektet for Skanska CD Norway i Oslo, og vi gleder oss til å videreføre den positive utviklingen som har skjedd nedover Akerselva, og bidra til å koble sammen det urbane Grünerløkka med det moderne Bjørvika, sier Björn Mattsson, direktør i Skanska CD Norway.

Byggestart for kontorbygget i Sundtkvartalet er satt til oktober 2014.

 

For mer informasjon kontakt:

Kontaktpersoner i Skanska:
• Pål P. Syse, kommunikasjonsdirektør, mobil: 98 21 00 01
• Ståle Rød, administrerende direktør i Skanska Norge, mobil: 92 85 14 18
• Björn Mattsson, direktør i Skanska CD Norway, mobil: 92 85 16 16

Kontaktpersoner i Entra:
• Hege Njå Bjørkmann, kommunikasjonsdirektør, mobil: 91 18 50 29
• Klaus Anders Nysteen, administrerende direktør, mobil: 99 26 56 91

Om Skanska:
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 55.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika. 

Om Skanska CD Nordic:
Skanska Commercial Development Norway er en del av Skanska Commercial Development Nordic, som initierer, utvikler og selger næringseiendom på det nordiske markedet. Vår finansielle styrke gir oss fleksibilitet til å levere lokaler som er skreddersydd for å dekke våre kunders behov. Kreative, attraktive og miljøriktige eiendommer skaper økt tilfredshet hos våre leietakere og er grunnlaget for vår videre vekst. Våre 110 medarbeidere er fordelt på seks regioner; Stockholm, Gøteborg, Malmø, København, Helsingfors og Oslo.

Om Entra:
Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper. Selskapet utvikler, leier ut og forvalter attraktive og miljøledende lokaler, samt utøver aktiv porteføljeforvaltning med kjøp og salg av eiendommer. Selskapets strategi er å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være miljøledende i bransjen. Selskapet eier og forvalter cirka 1,3 millioner kvadratmeter, fordelt på mer enn 100 bygg. Daglig benytter over 30 000 personer bygg som er eid av Entra. Ved utgangen av første kvartal 2014 hadde eiendomsporteføljen en markedsverdi på cirka 26,4 milliarder kroner. Entra eies av Nærings- og fiskeridepartementet.