c

Bygger Norges første energipositive næringsbygg

Pressemelding 02.05.2011 09.45 CET

Entra Eiendom, Skanska, Snøhetta arkitekter, miljøorganisasjonen ZERO og aluminiumselskapet Hydro inngår intensjonsavtale om å bygge Norges første energipositive næringsbygg. Den nye alliansen Powerhouse planlegger å presentere første byggeprosjekt i løpet av sommeren 2011.

 Fra venstre Line Bull, daglig leder av Snøhetta Oslo, Petter Eiken, adm. direktør i Skanska Norge, Svein Richard Brandtzæg, konsernsjef i Hydro, Einar Håndlykken, leder av ZERO, og Kyrre Olaf Johansen, adm. direktør i Entra Eiendom.

Miljøorganisasjonen ZERO og aluminiumselskapet Hydro startet i slutten av november 2010 jakten på partnere som kan være med å realisere et energinøytralt signalbygg i Norge. Med etableringen av alliansen Powerhouse, hvor også Snøhetta, Skanska og Entra er med, har ambisjonene blitt ytterligere hevet. Partene ønsker å utvikle og realisere næringsbygg som går i pluss, både energimessig og kommersielt.

Målet er å være først ute med et energipositivt næringsbygg i Norge, som vil skape grunnlag for nye energipositive byggeprosjekter.

– Vi gleder oss til snart å kunne presentere og realisere det første energipositive næringsbygget i Norge. Vi er godt i gang med å identifisere konkrete muligheter og håper å kunne presentere det første prosjektet i løpet av sommeren, sier Kyrre Olaf Johansen, administrerende direktør i Entra Eiendom.

Partene i Powerhouse ønsker å utvikle næringsbygg som i løpet av byggets levetid skal produsere mer fornybar energi enn det som til sammen blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget. Powerhouse skal utfordre eksisterende byggekonvensjoner og utarbeide banebrytende konsepter for energipositive bygg på kommersielle vilkår.

Det er utfordrende å bygge energipositive næringsbygg i Norge. Svært kalde vintre, kombinert med varme sommerdager gir klimatiske utfordringer man ikke finner mange andre steder i verden. Norske solforhold tilsier at man i liten grad kan basere seg på elektrisitetsproduksjon fra solceller. I hovedsak vil derfor Powerhouse finne andre løsninger, som for eksempel varmepumper, solfangere og ny teknologi for å generere fornybar energi. For bygg som produserer energi er det også store utfordringer knyttet til å levere strøm til nettet, noe som vil være nødvendig dersom man skal få et energipositivt bygg til å fungere.

Med alle disse utfordringene mener Powerhouse at det er få andre steder i verden hvor det er mer krevende å realisere et energipositivt næringsbygg. Powerhouse jobber for å løse disse utfordringene, og dersom alliansen lykkes vil den ha løst de aller fleste utfordringer knyttet til energipositive næringsbygg uavhengig av hvor i verden man befinner seg.

Bygg står for rundt 40 prosent av verdens energiforbruk – og dermed enorme klimagassutslipp, nesten dobbelt så mye som alle utslipp fra verdens tog, fly, båter og biler til sammen. Bygg som går energimessig i pluss vil være viktig for å redusere energiforbruk og globale klimagassutslipp.

Det finnes en rekke bygg i Europa som er svært energieffektive, og som til og med produserer mer energi enn til eget forbruk. I Norge kan man ikke skilte med lignende type bygg. Powerhouse skal vise at energipositive næringsbygg er mulig – også i Norge. Målet er at et vellykket signalbygg vil vise vei slik at Norge ikke bare får ett, men mange energipositive bygg å være stolte av.