c

Roger Pettersen ny regiondirektør hos Skanska i Nord-Norge

Pressemelding 21.09.2006 00.00 CET

Region Nord består av distriktskontorene Bodø, Harstad/Narvik og Tromsø. Skanska markerer i år 100 års kompetanse i Norge, og det meste av denne tiden har Skanska vært en aktiv aktør i Nord-Norge. Selskapet har dermed lang fartstid i markedet, og en sterk posisjon.

Roger Pettersen ny regiondirektør hos Skanska i Nord-Norge

Region Nord består av distriktskontorene Bodø, Harstad/Narvik og Tromsø. Skanska markerer i år 100 års kompetanse i Norge, og det meste av denne tiden har Skanska vært en aktiv aktør i Nord-Norge. Selskapet har dermed lang fartstid i markedet, og en sterk posisjon.

Roger Pettersen er 37 år, og er til tross for sin unge alder allerede en erfaren person i selskapet. Han har gjennom årene fått mer og mer sentrale stillinger, sist som distriktssjef i Bodø.

- Skanska har i Region Nord på plass et motivert team som jeg har stor tro på, sier Roger Pettersen. Vi har mange spennende byggeoppdrag foran oss, og gjennom et tett samarbeid mellom distriktskontorene har selskapet en helt unik posisjon i de lokale markedene i de tre nordligste fylkene. – Vi skal kjennetegnes av langsiktighet og fokus på kvalitet.

Regionen satser i tillegg på å bygge opp en serviceavdeling. Senest forrige uke fikk avdelingen i Tromsø en kontrakt med Troms Kraft på to millioner kroner. Serviceavdelingen skal på sikt betjene hele Nord-Norge.