c

Skanska bygger vei og bro i Hedmark

Pressemelding 10.11.2011 10.00 CET

Skanska Norge AS har skrevet kontrakt med Statens vegvesen om byggingen av 2,2 kilometer firefelts vei og to broer i Kongsvinger kommune. Kontrakten har en verdi på cirka 337 mill. NOK eks. mva. og inngår i ordretilgangen for 4. kvartal.

Gulli bro

Prosjektet innebærer bygging av ny firefelt Riksvei 2 mellom Fulu og Gulli på parsellen Slomarka – Kongsvinger i Hedmark. I prosjektet inngår også blant annet byggingen av Fulu bro og Gulli bro, samt omlegging av lokalveier.

- Vi er svært glad for igjen å ha fått en stor brokontrakt. Spesielt er det gledelig at i dette prosjektet involveres ekspertise fra store deler av Skanska. Spesielt vil jeg nevne Skanska Polen som i stor grad bidrar i utviklingen og praktisk gjennomføring. Gulli bro skal lanseres, noe som betyr at broen støpes i seksjoner på cirka 25 meter bak landkaret og skyves frem med store jekker. Det er antagelig den første betongbroen som bygges på denne måten i Norge, sier regiondirektør Steinar Myhre i region Industri, Bro og Marine.

Prosjektet skal ferdigstilles i september 2014.

Kontakt: Steinar Myhre, Konserndirektør