c

Skanska signerer intensjonsavtale om å bygge Statoils nye kontorer i Bergen

Pressemelding 24.06.2011 09.30 CET

Skanska har signert en intensjonsavtale med Statoil om å bygge energiselskapets nye kontorer på Sandsli i Bergen.

Kontorbygg for Statoil på SandsliNybygget skal samle Statoils landenheter for offshore operasjoner i Bergensområdet i en felles bygningsmasse. Kontorbygget skal tilknyttes eksisterende bygninger på tomten og er dimensjonert for 1100 arbeidsplasser.

Kontrakten innebærer utbygging av omlag 55 000 m2, bestående av 39 000 m2 kontorbygg med tekniske rom, 11 000 m2 parkeringsanlegg og 5000 m2 varemottak/lager.

- Vi er glade for at Statoil vil inngå kontrakt med Skanska om å bygge deres nye kontorer på Sandsli. Prosjektet er en stor og krevende oppgave. Vi har klart å skape konkurransekraft ved å sette sammen et team bestående av personer fra ulike deler av organisasjonen. De er topp motiverte for å løse oppgaven, sier Petter Eiken, administrerende direktør, Skanska Norge.

Prosjektet er et internt arbeidsfellesskap mellom ulike enheter innenfor bygg og anleggsvirksomheten til Skanska.

Estimert byggetid er fra signering av kontrakt, antagelig juli 2011, til april 2014.

Niels Torp Arkitekter er ansvarlig arkitekt for prosjektet.

Tirsdag denne uken inngikk Skanska og Statoil også en kontrakt til 42 mill. kroner om utbygging av ny infrastruktur rundt prosjektet. Arbeidene innebærer ny løsning for adkomst til eksisterende og nye bygg, samt gangbro og gang- og sykkelveier i området rundt. Arbeidet med infrastruktur starter umiddelbart.     

 

Skanska i Norge

Skanska i Norge består av flere selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS. 

Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanskakonsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid.

Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder Grønne prosjekt. Konsernet har i dag 56.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.

Kontakt: Trond Krogstadmo, Regiondirektør
Kontakt: Ståle Rød, Konsernsjef