c

Stabil resultatutvikling for Skanska Norge

Pressemelding 18.07.2014 08.30 CET

Driftsresultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge endte første halvår på 207 millioner kroner, mot 225 millioner for tilsvarende periode i 2013. Den samlede omsetningen i selskapene pr. andre kvartal endte på 5,98 milliarder kroner.
Resultatet fordeler seg med 158 millioner for entreprenøren Skanska Norge og 49 millioner for Skanska Bolig.

Administrerende direktør i Skanska Norge, Ståle Rød, synes det er gledelig at resultatmarginen er såpass god

Pr. 30.06.

Omsetning

Driftsresultat

2014

2013

2014

2013

Skanska Norge Entreprenør*)

5 910

6 279

158

156

Skanska Norge Boligutvikling

   485

1 029

49

68

Totalt**

5 983

6 870

207

225

*) Skanska Norge AS med datterselskap
**) Inklusiv eliminering

Entreprenørvirksomheten fortsetter å øke lønnsomheten
Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskaper, leverte en omsetning på 5,91 milliarder, og et driftsresultat på 158 millioner kroner. Tilsvarende resultat for første halvår 2013 var 156 millioner. Selv om omsetningen har gått ned, har lønnsomheten forbedret seg ytterligere, sammenlignet med de to første kvartalene i fjor. Resultatmarginen per 30. juni er 2,7%.

Kontrahering av flere store, komplekse prosjekter
Totalt ble det kontrahert for 3,62 milliarder kroner i andre kvartal, hvilket innebærer at Skanska har kontrahert for 7,8 milliarder i løpet av årets første seks måneder. Flere av kontraktene som Skanska har vunnet i 2. kvartal 2014 er store og komplekse, og er prosjekter hvor vi får utnyttet vår samlede kompetanse på en god måte. - Skanska skal bidra til å gjøre Sundtkvartalet, som ligger ved Akerselvens bredder midt i Oslo, til et nytt bydelssentrum. Skanska er både prosjektutvikler og entreprenør på dette prosjektet. Eiendommene eies i fellesskap med Entra, og det skal bygges et moderne og miljøledende kontorbygg, samt en flerbrukshall for skole- og barneidrett. - Sammen med den østerrikske entreprenøren Strabag AG, skal Skanska bygge nye Ulriken tunnel i Bergen. Skanskas del av kontrakten er verdt 650 millioner kroner. Tunnelen skal drives ved hjelp av en tunnelboremaskin (TBM) og det er første gang denne metoden benyttes i Norge på 25 år. Tunnelen er totalt 7,8 km lang og vil være ferdig i 2021.

- Det er positivt at resultatet i entreprenørvirksomheten er i stadig bedring og at ordretilgangen er i tråd med våre ambisjoner. I tillegg er det er gledelig å se at resultatmarginen for konsernet er såpass god, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Ståle Rød.

Antall fraværsskader pr. million arbeidstimer (H1-verdi) endte på 1,2i andre kvartal 2014. Så langt i år ligger vår H1-verdi på 2,3, hvilket representerer en solid nedgang sammenlignet med samme periode i fjor, hvor dette tallet var 3,6.

-I mai gjennomførte vi verdens største sikkerhetsuke for tiende året på rad, hvor vi fokuserte på at vi sammen skal jobbe for alles sikkerhet. Selv om vi fortsatt har en vei å gå, er det godt å se at vi beveger oss mot vårt mål om at ingen skal bli skadet på våre byggeplasser. Dette viser at vårt systematiske arbeid med å skape god sikkerhetskultur, sammen med konkrete HMS-tiltak bærer frukter, fortsetter Rød.

God inntjening i boligprosjektene
- På grunn av en variabel markedssituasjon og færre igangsatte prosjekter, har boligsalget for Skanska totalt sett gått ned. Samtidig har vi mange gode prosjekter som vi mener står godt i forhold til markedets behov. Det at vi har god inntjening i pågående prosjekter, viser at vi har en velfungerende portefølje, sier Tore H. Mjaavatn, konserndirektør i Skanska Bolig.

Skanska i Norge
Skanska i Norge er en del av det internasjonale Skanskakonsernet og er ett av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, utvikling av boliger og utvikling av prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Selskapet er notert på Stockholm børs. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder miljøriktige prosjekt. Konsernet har i dag 57 000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latin- Amerika.

Kontaktpersoner:

Ståle Rød, administrerende direktør, 92 85 14 18.

Tore Hulberg Mjaavatn, konserndirektør bolig, 92 85 13 85.

Stein Ivar Hellestad, konserndirektør finans, 98 21 44 05.

Pål P. Syse, kommunikasjonsdirektør, 98 21 00 01.