c

Skanska med god start på året

Pressemelding 27.04.2007 00.00 CET

Skanska i Norge har hatt en bra start på året. Resultatet for første kvartal viser en samlet omsetning på 2,8 milliarder kroner, noe som er en økning på 15 % fra samme periode i fjor. Resultatmarginen før skatt endte på 5,4 %, mot 4,7 % i 2006. Selskapet har en rekordstor ordrereserve på over 10 milliarder kroner.

Skanska med god start på året

Skanska i Norge har hatt en bra start på året. Resultatet for første kvartal viser en samlet omsetning på 2,8 milliarder kroner, noe som er en økning på 15 % fra samme periode i fjor. Resultatmarginen før skatt endte på 5,4 %, mot 4,7 % i 2006. Selskapet har en rekordstor ordrereserve på over 10 milliarder kroner.

Høy ordreinngang - Vi har startet året bra. Vi opererer i et meget godt marked med god etterspørsel, noe som viser igjen i vår rekordhøye ordrereserve, sier Geir M. Aarstad, adm. direktør i Skanska Norge AS. Det er spesielt kontraheringen av de tre store prosjektene Nonnen i Bergen, parkeringshuset ved Tjuvholmen, og jernbaneprosjektet Sandvika Øst som har bidratt til den høye ordreinngangen.

Omsetningen for entreprenørvirksomheten endte på 2,6 milliarder kroner, noe som gir et resultat før skatt på 108 millioner kroner. - Anleggsvirksomheten går spesielt bra, mens byggvirksomheten har gått noe ned i forhold til samme tid i fjor. I det gode markedet som vi opererer i er det en utfordring å rekruttere gode ingeniører. Det er imidlertid tydelig at vi oppfattes som en populær arbeidsgiver, og jeg er fornøyd med at vi i første kvartal har rekruttert hele 110 nye ingeniører, sier Geir M. Aarstad.

Boligvirksomheten går meget bra. Antall igangsatte boliger i første kvartal er 346, mot 232 i samme periode i 2006, og av de ferdigstilte boligene i første kvartal er nesten alle solgt. Omsetningen for Skanska Bolig endte på 427 millioner kroner, noe som gir et resultat på 10,3 %.

Skanska i Norge Skanska i Norge består av mange selskaper og virksomheter. De største selskapene er entreprenøren Skanska Norge AS og boligutvikleren Skanska Bolig AS.

Både Skanska Norge og Skanska Bolig er en del av det internasjonale Skanska-konsernet som er notert på Stockholm børs. Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag 54 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa, USA og Latinamerika. For informasjon om resultatet til Skanska AB, se www.skanska.com/news

For mer informasjon, kontakt: Skanska Norge AS: Administrerende direktør Geir M. Aarstad, 93 43 88 03 Økonomidirektør Aage Bjørn Haug, 92 85 13 88 Kommunikasjonssjef Geir Linge, 92 25 11 25

Skanska Bolig AS: Administrerende direktør Pål Tronstad, 92 25 11 15 Økonomidirektør Frode Kjeldsen, 93 44 47 01 Markedsdirektør Marianne Mæhlum 93 25 25 93