c

Skanska vil miljøsertifisere fremtidens veiprosjekter

Pressemelding 26.02.2014 17.24 CET

Skanska har tatt til orde for at norske veiprosjekter bør miljøsertifiseres etter samme bærekraftige prinsipp som på byggsiden. Tilsvarende sertifiseringsordninger har hatt stor positiv effekt på bygging og rehabilitering av næringsbygg i Norge.

Skanska vil miljøserifisere fremtidens veier.


Skanska i Storbritannia har gjennomført flere CEEQUAL-sertifiserte veiprosjekter, blant annet motorveien M25, et OPS-prosjekt der Skanska er medeier, og besitter tung miljøkompetanse på anleggsfeltet.

- Skanska Teknikk har nå utdannet egne CEEQUAL-revisorer. Denne kompetansen håper jeg at norske samferdselsmyndigheter ser verdien av å utnytte i fremtidige veiprosjekter, sier Rune Stene, Green Business Officer i Skanska, og leder av avdelingen for Klima, energi og bygningsfysikk.

CEEQUAL står for «The Civil Engineering Environmental Quality Assessment & Awards Scheme». Gjennom ti års utstrakt bruk har CEEQUAL utviklet både metode og prosess, og er i dag en design-, klassifiserings- og sertifiseringsstandard for bærekraftig prosjektering og bygging av offentlige og private anleggsprosjekter. Daglig leder i CEEQUAL, Roger Venables, er positiv til å støtte en introduksjon av CEEQUAL i den norske anleggsnæringen.

–Vi er allerede på plass i Sverige, hvor bruken er økende, og ser gjerne at norske byggherrer, rådgivere og entreprenører tar verktøyet i bruk, sier Venables.

Erfaringer fra M25-prosjektet i Storbritannia
De som er kritiske til miljøsertifisering hevder at det tar unødvendig mye tid og medfører ekstrakostnader for prosjektet. Erfaringene fra M25-prosjektet i Storbritannia viser at dette ikke stemmer. Ved å tenke miljø i både planleggings- og byggefasen, fikk man et mer bærekraftig prosjekt, og bidro til en besparelse på ca. USD 132 millioner, noe som tilsvarte 8 % av de totale prosjektkostnadene.

- Vi er sikre på at ved å tenke miljø i alle ledd av et prosjekt, vil man ta andre valg, blant annet knyttet til bruk av materialer og gjenbruk. Det vil i et livsløpsperspektiv gi et mer bærekraftig prosjekt. Da vil vi se økonomiske besparelser, selv om dette er vanskelig å tallfeste før vi har gjennomført et konkret prosjekt her i Norge. Besparelsene fra M25 i Storbritannia er dog en viktig pekepinn, avslutter Stene.

Og, som klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft kommenterte overfor NRK Østlandssendingen i en reportasje fra miljøprosjektet Dronning Eufemias gate mandag denne uken; «Vi bør lytte når næringslivet ønsker miljøkrav (…) De vet hvor skoen trykker og dette eksemplet viser at miljøtiltak er både lønnsomt og reduserer klimautslipp.»

 


Fakta om CEEQUAL:

  • CEEQUAL ble utviklet i Storbritannia av «the Institution of Civil Engineers» (ICE), med støtte fra britiske myndigheter og britisk industri.
  • CEEQUALs mål og funksjon er å gjøre anleggsprosjekter mer miljøriktige, ved å tilby en uavhengig tredjepartsvurdering av miljøaspektene i anleggsprosjekter.
  • CEEQUAL omfatter aspekter som blant annet transport, biologisk mangfold, vann, energiforbruk, CO2-utslipp, avfallshåndtering og naborelasjoner.
  • CEEQUAL kan benyttes som sertifiseringsprosess på alle typer anleggsprosjekter, som for eksempel på vei, vann og vedlikeholdsarbeider, uansett form og størrelse.
  • CEEQUALs fire nivåer er: «Pass», «Good», «Very good» og «Excellent».