c

Skanskas resultatutvikling fortsetter

Pressemelding 12.02.2015 08.00 CET

Etter en sterk avslutning på året leverer Skanska sin samlede virksomhet i Norge et driftsresultat på 488 mill (453 mill). Den samlede omsetningen i selskapene ble 12,9 milliarder kroner. Til tross for en liten nedgang i omsetning sammenlignet med 2013, fortsetter driftsresultatet å øke for tredje året på rad.

 

Fortsatt positiv utvikling for Skanska i Norge

Pr. fjerde kvartal 2014

Omsetning

Driftsresultat

2014

2013

2014

2013

Skanska Norge Entreprenør*

12 535

12 886

382

352

Skanska Norge Boligutvikling

1 236

1 492

106

101

Totalt **

12 902

13 517

488

453

*) Skanska Norge AS med datterselskap
**) Inkludert eliminering

Lønnsomheten øker for entreprenøren
Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskap hadde en omsetning på 12,5 milliarder kroner og et driftsresultat på 382 millioner kroner året sett under ett. Omsetningen har gått noe ned sammenlignet med fjorårets, som var på 12,9 milliarder, mens driftsresultatet har fortsatt sin positive utvikling. Samlet ordrereserve er 9,5 milliarder ved utgangen av 2014, mot 8,9 milliarder for 2013. Kontraheringen i 4. kvartal har vært relativt beskjeden, men samlet for hele året har kontraheringen økt, i forhold til 2013.

God resultatmargin for boligvirksomheten
Skanska Bolig omsatte i 2014 for i overkant av 1,2 milliarder, med et driftsresultat på 106 millioner, hvilket gir en resultatmargin på 8,6%. Det ble solgt 256 leiligheter, mot 324 i 2013. Etter en avventende start i 2014, har siste halvår vist en god utvikling i de fleste geografier. Vi ser positivt på 2015, med mange spennende prosjekter klare for salgs- og produksjonsstart.

Virksomheten i 2014
2014 var preget av forbedringer på en rekke områder. Til tross for en god HMS-statistikk, ble dessverre også selskapet rammet av en tragisk dødsulykke i Fibo-tunnelen i Holmestrand.

- Denne ulykken viser hvor viktig det er at vi må jobbe med sikkerhet hver eneste dag på alle våre arbeidsplasser. Samtidig har det vært mange gledelige hendelser i 2014. Spesielt vil jeg nevne at Skanska, sammen med ambisiøse kunder, leverte åtte av de ti prosjektene som fikk BREEAM-NOR-sertifikat av Norwegian Green Building Council i fjor. Sammen med de vellykkede ferdigstillelsene av Powerhouse Kjørbo og Fornebu S, bekrefter dette vår posisjon som den ledende grønne prosjektutvikler og entreprenør i det norske markedet, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Ståle Rød.

Flere spennende Skanska-prosjekter hadde oppstart i fjor, både innenfor bygg og anlegg. Selskapets spisskompetanse og erfaring har vært avgjørende for at disse prosjektene har blitt kontrahert.

- I fellesskap med det østerrikske entreprenørselskapet Strabag, bygger vi Nye Ulriken tunnel. Dette blir den første jernbanetunnelen i Norge som blir bygget ved hjelp av en såkalt tunnelboremaskin (TBM). Sammen med Entra har vi også startet arbeidet med å videreutvikle et nytt bydelssentrum i Oslo, som vil få navnet Sundtkvartalet. Bygget vil romme mer enn 30 000 kvadratmeter og en fjerdedel av arealet vil bli brukt som vårt nye hovedkontor i Norge når det står ferdig i starten av 2017, forteller Rød

Færre fraværsskader
I 2014 registrerte Skanska en solid nedgang i antall fraværsskader. H1-verdien for året endte på 2,9, ned fra 4,4 i 2013. Sykefraværet var i 2014 5%, noe som representerer en liten nedgang sammenlignet med 2013, hvor det var på 5,4%.

Om Skanska:
Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 57.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Skanska Norge AS:

Administrerende direktør Ståle Rød, tlf. 92851418

Konserndirektør Økonomi/Finans- CFO Stein Ivar Hellestad, tlf. 98214405

Kommunikasjonsdirektør Pål P Syse, tlf. 98210001