c

Breidalsoverføringen

  • Tunnelarbeidene i gang
    - Tunnelarbeidene i gang
  • Tunnel inntegnet i kart
    - Tunnel inntegnet i kart
/ 2

Ny overføringstunnel mellom de to eksisterende reguleringsmagasinene Breidalsvannet og Raudalsvannet i Ottavassdraget i Skjåk ble offisielt åpnet i august 2008.