c

OPS E39 Klett-Bårdshaug

 • Veien sett fra Buvika
  - Veien sett fra Buvika
 • Hammersbrua
  - Hammersbrua
 • Klett
  - Klett
 • Viggja
  - Viggja
 • Flyfoto over en av strekningene
  - Flyfoto over en av strekningene
/5

OPS-prosjekt (Offentlig-Privat-Samarbeid) med bygging av veier, tunneler og broer, samt vedlikehold i en 25-års periode.

Prosjektet OPS E39 Klett-Bårdshaug består av 22 km ny vei og 5 km eksisterende vei som skal utbedres. Det inngår i alt 10 km tunneler og totalt 12 broer (hvorav den største er 240 m lang), inklusiv en vedlikeholdskontrakt av veien. Kontrakten strekker seg over 27 år og inkluderer to års utbygging og 25 års driftsperiode.


Dette er det første OPS-prosjektet i samferdselssektoren i Norge.