c

Rv. 2 Fulu - Gulli

  • Illustrasjon Gulli bru
    - Illustrasjon Gulli bru
/ 1

Rv 2 Fulu - Gulli bru.

Prosjektet omfatter bygging av planskilt kryss på Rv 2 ved Fulu, Gulli bru som 741 meter lang og Fulu bru over ny Rv 2 i Fulukrysset.