c

Vann og avløp

Vann og avløp spiller en stadig viktigere rolle i det norske samfunnet. Effektive systemer sikrer oss tilgang til rent vann, bevarer viktige vannressurser og bidrar til å beskytte samfunnet mot ekstreme værhendelser. Vann og avløpssystemene er avgjørende for å sikre et robust samfunn i møte med klimaendringene.

Huseby_tunnel_MHW01974
1 / 2 Ved Husby i Oslo har Skanska gjennomført forberedende arbeider for etablering av ny vannforsyning for Oslo Kommune.
TBM in the factory
2 / 2 Ved hjelp av to helelektriske tunnelboremaskiner bygger Skanska ny råvannstunnel fra Holsfjorden til Huseby i Oslo.

Norges største vannforsyningsprosjekt
Skanskas solide ekspertise på av vann- og avløpssystemer har sikret oss en sentral rolle i Norges største vannforsyningsprosjekt gjennom tidene. Oslo kommune tildelte Skanska kontrakten for boring av tunnel fra Oslos nye reservevannkilde Holsfjorden i Viken til et nytt vannbehandlingsanlegg som bygges på Huseby vest i Oslo. Den 19 km lange overføringstunnelen bores med to tunnelboremaskiner, hver på 5,2 meter i diameter. Skanska har også utført arbeidet med fjellhaller og tunneler på Huseby i samme prosjekt.