c

Skanska og Keller først i Norge med elektrisk jet-peling

Skanska tar stadig nye steg på veien mot elektrifisering av maskinparken. Veiprosjektet E103 Strand – Ramstadsletta er nå først i Norge med elektrisk jet-peling, i samarbeid med Keller og byggherren Statens Vegvesen.

Skanska og Keller er først i Norge til å teste elektrisk jet-peling på prosjektet E103 Strand – Ramstadsletta.

Jet-peling er kort sagt en metode for å stabilisere grunnen og forhindre grunnvannssenking ved å pumpe vann og sement ned i løse grunnmasser. Dette er en svært energikrevende prosess som hittil er blitt drevet av støyende og miljøbelastende dieselaggregater. 

På veiprosjektet E103 Strand – Ramstadsletta har Skanska og Keller nå testet ut et elektrisk alternativ, med midler fra byggherren Statens Vegvesen. Løsningen sparer prosjektet for store mengder diesel og eksos. Effektene etter de første fire ukene viser en besparelse på 9,5 tonn CO2 og 2700 liter diesel som tilsvarer et gjennomsnittlig årlig forbruk på om lag 5 dieselbiler. 

En effektiv metode for grunnstabilisering

En kort forklaring for den uinnvidde: Jet-peling handler om å bore ned til fast fjell der grunnen er ustabil, for eksempel med mye silt og leire, og så pumpe sement derfra og oppover for å skape fast grunn der det før var løst. 

Det som skjer under jet-pelingen er at en borestreng føres ned i bakken, med flere dyser nede ved borekronen. Når boret trekkes opp igjen, pumper de roterende dysene ut en blanding av sement og vann under høyt trykk. Når sement og vann blandes med jorden, dannes det store betongpeler, altså søyler, nede i bakken. 

Når boret settes ned med få meters mellomrom, danner disse pelene til sammen en vegg som stabiliserer grunnen. Hele denne prosessen skaper mye slam, og derfor er det også tatt i bruk elektrisk filterpresse og blandestasjon for å redusere mengden slam som må kjøres til deponi. 

Elektrisk jet-peling krever en kraftig batteribank

For å kunne gjennomføre den elektriske jet-pelingen, er prosjektet avhengig av en kraftig batteribank som vil fungere som en buffer mellom jet-peleriggen og strømnettet, slik at energieffektene utjevnes. Prosjektet har allerede en batteribank som ble anskaffet i fjor med midler fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med elektrifisering av stagboring. Denne batteribanken har vist seg å være essensiell i utprøvingen av elektrisk jet-peling. 

– Vi har vært veldig heldige som har fått midler fra Statens Vegvesen til å teste ut kabelelektrisk jet-peling, inkludert elektrisk filterpresse og blandestasjon. Vi hadde ikke hatt mulighet til å gå for denne elektriske løsningen hvis vi ikke allerede hadde hatt batteribanken på prosjektet. Den gjør det mulig å utjevne strømtoppene og sikre en stabil energiforsyning til jet-peleriggen, forteller Elise Roalkvam, Ytre Miljørådgiver på E103 Strand – Ramstadsletta. 

Batteribanken tar inn strøm kontinuerlig, lagrer energi, og fungerer som en lader for maskinene. I forbindelse med den elektriske jet-pelingen, skal prosjektet også teste ut et smart styringssystem som lader batteribanken når strømprisene er lavest, noe som reduserer belastningen på den lokale infrastrukturen og strømutgiftene.

Ambisiøse mål om å elektrifisere maskinparken

Prosjektet E103 Strand-Ramstadsletta har ambisiøse mål om å elektrifisere maskinparken sin. Innen 2025 planlegger de å ha minst ti elektriske maskiner over 20 tonn. Denne gradvise innfasingen av elektriske maskiner vil bidra til å redusere klimabelastningen fra byggingen betydelig. 

– Elektrisk jet-peling er et viktig steg mot utfasingen av dieseldrevne anleggsmaskiner, og det er spennende å være det første prosjektet i Norge som prøver dette, avslutter Elise Roalkvam.

Om prosjektet

Prosjektet E103 Strand – Ramstadsletta er en totalentreprise, hvor kontraktsarbeidet omfatter prosjektering og bygging av ny E18 med 2x3 felts veibane på strekningen Strand – Ramstadsletta. Dette inkluderer tilhørende endring av lokalvegsystemet i Høvikområdet, 700 m veg på Ramstadsletta og ca. 1200 m av Høvik-tunnel, med to løp. Hovedarbeidene består av tunnel- og dagsoneanlegg, tett byggegrop, elektroinstallasjoner og trafikkteknisk utstyr, omlegging av teknisk infrastruktur, vegomlegginger samt komplettering og istandsetting av ferdig veg.

De fysiske arbeidene med prosjektet E103 Strand – Ramstadsletta startet opp i mai 2022 og har planlagt arbeid frem til høst 2028. Prosjektet skal sertifiseres i henhold til BREEAM Infrastructure «Construction only» med mål om sertifiseringsnivå «excellent».

jetpeling-e103-0512
1 / 3 Elektrisk jet-peling krever en kraftig batteribank som sikrer en stabil energiforsyning til jet-peleriggen.
jetpeling-e103-0464
2 / 3 Prosjektet tester også ut en elektrisk filterpresse og blandestasjon for å redusere mengden slam som må kjøres til deponi.
jetpeling-e103-0534
3 / 3 De første fire ukene med elektrisk jet-peling viser en besparelse på 2700 liter diesel.
Denne siden ble sist oppdatert: 02.07.2024