c

Skanska Norge Konsernpensjonskasse

Pensjonskassen er en ytelsesordning med alderspensjon og uførepensjon/arbeidsavklaringspenger og etterlattepensjon.

Skanska Norge Konsernpensjonskasse er en pensjonskasse for Skanska Norge AS og følgende konsernselskaper:

Utleiecompagniet AS, Skanska Eiendomsutvikling AS, Acusto AS, Skanska Industrial Solutions AS, Entreprenørservice AS, Skanska Husfabrikken AS, Skanska Commercial Development Norway AS og Vassbakk & Stol AS. Hver bedrift har egen avtale med pensjonskassen som styrer medlemmenes rettigheter.

Les mer om Skanska Norge Konsernpensjonskasse her