c

Skanska Norge Konsernpensjonskasse

Pensjonskassen er en ytelsesordning med alderspensjon og uførepensjon. Enkelte medlemsbedrifter har også ektefellepensjon og barnepensjon.

Skanska Norge Konsernpensjonskasse er en pensjonskasse for Skanska Norge AS og følgende konsernselskaper: Utleiecompagniet AS, Skanska Eiendomsutvikling AS, Acusto AS, Skanska Asfalt AS, Entreprenørservice AS, Skanska Husfabrikken AS og Skanska Commercial Development Norway AS. Fra 1.1.2016 også Vassbakk & Stol AS.

Pensjonskassen har kontor i Skanska Norges lokaler i Lakkegata 53, Oslo.

Årsrapport

I listen under finner du årsregnskap (årstall) for Skanska Norge Konsernpensjonskasse:

Denne siden ble sist oppdatert: 08.08.2017