c

Klimaveikartet

Klimaveikartet staker ut kursen vår mot lavutslippssamfunnet

Skanskas skal lede an i det grønne skiftet og virksomheten vår skal være klimanøytral innen 2045. Klimaveikartet vårt viser hvordan vi skal jobbe og hva vi skal satse på for å nå dette målet.

Klimaambisjonen vår er tydelig: 
Vi skal redusere klimagassutslippene våre med 70 prosent innen 2030. Vi skal være klimanøytrale innen 2045. 
 
De siste fem årene har Skanska som konsern kuttet 55 prosent av utslippene i våre egenutviklede prosjekter. Vi er dermed på god vei til å klare de reduksjonene som er nødvendige for å nå målene vi har satt oss i 2030. Det blir derimot mye mer krevende å nå målet om klimanøytralitet innen 2045. Selv om målet er ambisiøst, mener vi også at det er realistisk. Klimaveikartet vårt viser hvordan vi skal jobbe og hva vi skal satse på for å realisere ambisjonen vår. 
 
Våre fokusområder 
Skanska har identifisert de områdene vi mener kan ha størst innvirkning på å redusere klimagassfotavtrykket vårt. Ved å jobbe systematisk med å utvikle oss innenfor disse områdene, mener vi at klima- og miljømålene våre er innen rekkevidde. 
 
De fem fokusområdene er:

  • Energi
  • Materialressurser
  • Sirkulær økonomi
  • Maskiner og transport
  • Arealbruksendringer

Våre muliggjørere 
For å få størst mulig effekt ut av tiltakene vi iverksetter innenfor de fem fokusområdene, trenger vi kunnskap, samarbeidsvilje og gode hjelpemidler. Vi har derfor definert fire muliggjørere som vil hjelpe oss med å nå målene våre. 
 
De fire muliggjørerne er:

  • Kompetanse og FoU (Forskning og utvikling)
  • Måling, styring og dokumentasjon
  • Strategiske partnerskap
  • Kommunikasjon