c

Skanska inn på Fortunes eksklusive bærekraft-ranking

Skanska er eneste entreprenørselskap på «Change the world»-lista til finansmagasinet Fortune – sammen med selskaper som Apple, Patagonia og Philips.

– Denne anerkjennelsen viser at Skanskas bærekraftarbeid har gitt oss en global lederrolle i bransjen, sier konsernsjef Ståle Rød.

Fortune har siden 1955 publisert Fortune 500 – en rangering av de mest lønnsomme selskapene. De siste fem årene har det anerkjente magasinet også valgt ut selskapene som lykkes best med å bruke sin forretningsmodell til å løse store samfunnsutfordringer.

Her er Skanska inne på lista, som det eneste selskapet fra entrepenørbransjen.

«Change the world»-rankingen utarbeides i samarbeid med stiftelsen Shared Value Initiative. Juryen starter med data fra 7 000 selskaper fra hele verden, som blir målt på flere hundre kriterier knyttet til faktorer som miljø, bærekraft og sosialt ansvar.

I det endelige utvalget blir selskapenes finansielle resultater vektet på linje med innovasjonsgrad, samfunnsansvar, bærekraft og evne til å integrere disse verdiene i den daglige driften.

Skanska tar 20. plassen av de 52 utvalgte selskapene i 2019.

Skanskas globale lederrolle

– Denne anerkjennelsen viser at Skanskas bærekraftarbeid har gitt oss en global lederrolle i bransjen, sier konsernsjef Ståle Rød. Han er stolt over innsatsen som kollegene i Skanska Norge gjør for å utfordre både byggherrer, bransjekolleger og seg selv til å nå stadig nye mål innen samfunnsansvar og bærekraft.

– Vi bygger for et bedre samfunn ved å bruke våre muligheter til å løse de store, felles utfordringene. Det gjelder spesielt klimaspørsmålet, der vi har forpliktet oss til målene som Norge har signert i Paris-avtalen.

Flere av de grønneste byggeprosjektene i verden er norske, og Skanska er glad for å ha vært med på å realisere mer enn 30 prosent av alle miljøsertifiserte bygg i Norge.

– Nå løfter vi også anleggsbransjen inn i framtida, ved å være først i landet med miljøsertifisering av våre anleggsprosjekter sammen med Nord Trøndelag Energiverk og Statens Vegvesen. Vi vet at sosialt ansvar er mulig å kombinere med god lønnsomhet, og ser på «Change the world»-rangeringen i Fortune som en viktig bekreftelse av dette, sier Ståle Rød.

Viser at bærekraft kan være lønnsomt

Kristina Alnes i CICERO Senter for klimaforskning mener kåringen er et signal om at bærekraft vil bli en viktig driver av økonomisk vekst i årene som kommer.

kristina-alnes-cicero.jpg

– Det er positivt at Fortune med denne kåringen forankrer en motsats til oppfatningen om at bærekraft ikke er lønnsomt, sier Kristina Alnes.

Hun rådgir investorer og banker om klimarisiko, og synes det er interessant at finansielle resultater blir vektet på lik linje med sosialt ansvar og bærekraftig praksis på Fortunes liste. Et fornuftig grep når man først skal lage en «Change the world»-ranking, mener seniorrådgiveren.

– Et selskap som skal greie å utgjøre en positiv forandring, må også være i stand til å vokse og fortsette virksomheten, understreker Alnes.

Byggebransjens enorme klimapotensial

– Skanska arbeider i en bransje med stort klimaavtrykk, men det betyr også at potensialet er enormt. I finansbransjen ser vi nå at investorene spør selskapene om hvordan de forbereder seg på framtidas lavkarbonsamfunn. Da må klimarisiko være en del av forretningsmodellen, påpeker Alnes.

Fortune-juryen trekker spesielt fram at Skanska forplikter seg til de strenge bærekraftmålene i Paris-avtalen, og understreker at dette er spesielt krevende for en aktør i en så ressurskrevende sektor som byggebransjen.

– Dette betyr at også Skanskas enorme infrastrukturprosjekter, som den nye terminalen på LaGuardia-flyplassen i New York, bygges etter de høyst mulige bærekraft-sertifiseringene, skriver Fortune.

FAKTA: SKANSKA OG BÆREKRAFT

Skanska har arbeidet systematisk med bærekraftmål siden 1990-tallet, og ligger i dag helt i front i næringen både nasjonalt og internasjonalt:

Forbilder i verdensklasse
Skanska er en sentral brikke i samarbeidsprosjektet Powerhouse, og har til nå bygget fire plusshus som gjennom livsløpet produserer mer energi enn de bruker – en standard få i verden kan matche. Vi driver også et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid, både internt og som partner i eksterne samarbeid.

Sertifiserte prosjekter
Skanska er først i Norge med å ta i bruk den anerkjente bærekraft-sertifiseringen CEEQUAL for anleggsprosjekter, og har nå fem prosjekter som er sertifisert eller klare for sertifisering. Skanska har også levert 30 prosent av samtlige BREEAM-NOR-sertifiserte byggeprosjekter i Norge.

Seriøse og ryddige forhold
Skanska aksepterer ikke snarveier, og har hatt et Etisk råd tilgjengelig for alle ansatte siden 2006. Vår samarbeidsavtale med Skatteetaten sikrer at leverandører og underleverandører følger loven, og Skanskas anonyme varslingstjeneste gjør det enkelt å si fra om kritikkverdige forhold. Skanska har vært med i Seriøsitetsforum for byggenæringen siden etableringen i 2002.

Sosialt ansvar tatt på alvor
Skanska vil fremme arbeidsevne, mangfold, utdanning og sosialt bærekraftig byutvikling. Vi gir de som har falt utenfor arbeidsmarkedet en ny sjanse som lærlinger, vi kobler oss på skoler for å inspirere unge til å ta utdanning – og vi samarbeider med lokalsamfunn om positiv sosial utvikling av byrom.

Denne siden ble sist oppdatert: 30.08.2019