c

ConZerW

Avfall fra byggeplasser må reduseres, både av hensyn til miljøet og for å skape økt ressurseffektivitet og lønnsomhet. Byggenæringen er i dag en av verdens største forbrukere av naturressurser. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser også at avfall fra nybygg står for ca. 35% av de totale avfallsmengdene.

Deichmanske Bjørvika.

I dag produserer de fleste byggeplasser ca. 40-60 kilo avfall per kvadratmeter. For Skanskas byggeplasser ligger dette tallet på ca. 30 kilo avfall per kvadratmeter. Med de høye klima- og miljøambisjonene som vi i Skanska har, må vi jobbe for å få redusert dette tallet ytterligere.

I dag preges arbeid på en byggeplass av fragmentert informasjon, hvor produsenter og leverandører ofte involveres sent. Det mangler også kommunikasjon mellom byggeplasser og leverandører av produkter og avfallstjenester om hvordan bransjen kan minimere avfallsmengden. Dagens praksis er at material- og konstruksjonsvalg tas på basis av enkle kostnadskalkyler, gammel vane og magefølelse, og det tas for stort hensyn til risikoen for forsinkelser.

ConZerW-prosjektet er et samarbeid mellom Skanska, SINTEF, Optimera, Skanska Husfabrikken og Norsk Gjenvinning. Dette prosjektets visjon er å bidra til økt ressursutnyttelse og fokus på avfallsmengder slik at mest mulig av avfall gjenvinnes og minst mulig deponeres. I første omgang fokuserer prosjektet på avfall fra nybygg, og da spesielt gips og trevirke. Dette fordi at dagens praksis preges av at materialene er billige å kjøpe og enkle å kaste.

I tillegg jobber prosjektet med en merkeordning med hensikt til å motivere byggeprosjektene til å øke sine ambisjoner knyttet til avfallsreduksjon og avfallshåndtering. Målet er å vise at «bruk-og-kast» mentaliteten ikke er lønnsom.

Dette prosjektet går over 4 år, med oppstart i 2020.

Denne siden ble sist oppdatert: 01.12.2023