c

Miljø og grønne løsninger

Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Powerhouse Brattørkaia i Trondheim. Foto: Ivar Kvaal

I oktober 2019 lanserte vi vår klimaambisjon:

Innen 2030 skal vi ha redusert våre klimagassutslipp med 70%, og vi skal være klimanøytrale innen 2045.

Denne ambisjonen er vi stolte av, og jobber målrettet hver dag for å sikre at vi når den. Selv om målet er ambisiøst, mener vi også at det er realistisk. Derfor lanserte vi Skanskas klimaveikart, som tydelig skal vise hvordan vi skal jobbe, og hva vi skal satse på for å realisere ambisjonen vår. Dette kan du lese i sin helhet her.

Vår grønne reise

Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss. Vi er en pådriver for grønne løsninger og prioriterer helse, miljø og livskvalitet i alt vi gjør. For Skanska innebærer bærekraft at vi skal møte dagens og morgendagens behov samtidig som vi opptrer ansvarlig overfor kommende generasjoner.

Derfor tenker vi bærekraft når vi bygger og utvikler hjem, skoler, helsebygg, kontorer og infrastruktur. Det gjør vi gjennom våre sosiale, miljømessige og økonomiske forpliktelser. Vår agenda for bærekraft gjør at vi på lang sikt kan skape varige verdier både for samfunnet og for Skanska.

Vi har i lang tid vært opptatt av miljø og bærekraftige løsninger, og vi startet for alvor vår grønne reise rundt årtusenskifte. Vi ble ISO 14001-sertifisert i 2001 og har siden den gang bygd opp et av Norges sterkeste og mest kompetente fagmiljøer innenfor grønn bygging.

Vårt unike fagmiljø er en viktig årsak til at grønne prosjekter i dag utgjør en sentral del av prosjektporteføljen vår. Gjennom deltakelse i Powerhouse-samarbeidet er vi med på å utvikle og realisere noen av verdens mest miljøvennlig bygg. Som første entreprenør i Norge har vi også innført miljøsertifisering av anleggsprosjekter.

Vi fremmer grønne løsninger

Vi tror helhjertet på at prosjektutviklere og entreprenører i bygg – og anleggsbransjen kan gjøre et viktig bidrag til å gjøre samfunnet mer bærekraftig. Vi har et mål om å være best i bransjen når det kommer til miljøledelse.

Skanska er derfor forpliktet til å være en pådriver for grønne løsninger, både på et lokalt og globalt nivå. Vi skal bidra til å påvirke beslutningstakere, spesielt hos våre kunder og samarbeidspartnere, til å velge miljøvennlige, bærekraftige løsninger.  

Du kan lese mer om vår forpliktelse til å utvikle miljøvennlige og bærekraftige løsninger i Skanskas miljøpolicy.