c

Leveringskalender

Leveringskalender er et planleggingsverktøy for prosjektene i Skanska. Løsningen sørger for en struktur på inngående vareleveranser, og Leveringskalenderen kan avdekke og koordinere behov for losse- og løfteressurser.

LEV/UE får tilgang til en egen webportal hvor forespørsler og behov i forbindelse med leveransen skal registreres. I Leveringskalenderen vil man få tilgang til riggplan, veibeskrivelser, kartreferanser og kontaktpersoner. Ved booking vil LEV/UE også se om ønskede leveranse vil kollidere med andre leveranser (tid og sted).

  • Adgangs-/ankomstregulering: forhåndsregistrert og bekreftet tidspunkt/tidsvindu for når leveransene kan tas i mot
  • Losse- og lagringssoner: forespørsel og tildeling av sone(r) for lossing og/eller lagring
  • Losseressurser: forespørsel og tildeling av ressurser for lossing (truck, tårnkran, vareheis etc.)
  • Intern- og returlogistikk: planlegging for bruk av lastesoner, lasteressurser, lagersoner og/eller oppstillingsplasser

Leveringskalenderen vil som et logistisk verktøy være med på å sikre større operasjonell effektivitet. Løsningen vil sette et rammeverk for arbeidsmåte og struktur for byggeplasslogistikken. Dette vil igjen sikre en bedre utnyttelse av personell og materiell.

Ankomst, lossing, lagring samt håndtering/ forflytning av godset frem til monteringssted må forhåndsbookes i forkant av selve leveransen. Påkrevde bookinger skal alltid bekreftes av Skanska.

Tilgang til Leveringskalenderen gis gjennom prosjektportalen i Skanska. Prinsippene i Leveringskalenderen kan sammenlignes med kalenderen i Outlook. Leveringskalenderen har derimot en utvidet funksjonalitet som sikrer en bedre forvaltning av logistikken på byggeplass. Det gir bedre forutsetninger for kontroll og dialog gjennom booking/reservasjon av lossetid, -sted og -ressurs.

Slik får leverandører tilgang til Leveringskalenderen

Det enkelte prosjekt vil invitere de leverandørene som er aktuelle for forhåndsbooking av leveranser. Gjennom en slik invitasjon vil det følge med en link for å opprette brukernavn og andre nødvendige påloggingsdetaljer. Her kan LEV/UE booke en forespørsel på leveringstidspunkter (dag og tidsvindu) samt eventuelle behov for ressurser. Ressurser kan for eksempel være truck, vareheis eller tårnkran.

Brukermanual til løsningen gis direkte til den enkelte fra det prosjektet som inviterer deg som leverandør inn for å benytte Leveringskalenderen. 

Mobilløsning

Bookinger kan også gjøres ved hjelp av vår løsning for mobil. Foruten å få en oversikt av tilgjengelige tidspunkter på prosjektet vil man også få tilgang til riggplan som til enhver tid er oppdatert. Prosjektene vil i tillegg kunne legge inn en aktiv kartreferanse som direkte kan aktiveres. Den kan også enkelt deles på e-post til eksempelvis transportører eller utenlandske leverandører. Det vil også bli utarbeidet en statisk kartbeskrivelse som viser «de siste 200-metrene» inn til prosjektet.

Denne siden ble sist oppdatert: 28.01.2022