c

Hvordan vi jobber med sertifiseringsordninger for bygg og anlegg

Sertifisering av bygg og anlegg innebærer at prosjektene aktivt jobber med miljø og bærekraft gjennom hele byggeprosessen. Skanska Norge har noen av bransjens mest komplette kompetansemiljø innen utvikling av bærekraftige grønne løsninger og klima- og miljørådgivning.

Oslos nye storbylegevakt bygges av Skanska.

Vi har mange ansatte som daglig jobber med å hjelpe våre kunder med å nå deres klima- og miljøambisjoner og ønskede sertifiseringsnivåer. Under finner du en oversikt over de mest brukte sertifiseringssystemene i Norge, samt noen eksempler fra prosjekter vi i Skanska har gjennomført.

BREEAM-NOR

BREEAM er et sertifiseringssystem for nybygg og større rehabiliteringer. I Norge bruker vi den tilpassede og norske versjonen av manualen – BREEAM-NOR. BREEAM-NOR er et helhetlig sertifiseringsverktøy som inneholder ni ulike miljøkategorier. En BREEAM-NOR sertifisering synliggjør på en enkel måte prosjekter som har valgt å implementere tiltak utover lovkrav.

Vi i Skanska Norge har jobbet med BREEAM-NOR siden den første manualen ble lansert i Norge, og ca. ¼ av alle ferdigstilte BREEAM-NOR prosjekter i Norge har Skanska bygd.

Du kan lese mer om BREEAM-NOR ordningen på hjemmesiden til Grønn Byggallianse.

BREEAM Infrastructure

BREEAM Infrastructure (tidligere CEEQUAL) ble for første gang lansert allerede i 2003, og er en sertifiseringsordning som bedømmer miljø- og bærekraftsprestasjoner til infrastruktur- og anleggsprosjekter. Implementeringen av BREEAM Infrastructure sikrer en helhetlig tilnærming til vesentlige miljø- og bærekraftspørsmål og at disse adresseres gjennom hele prosjektets livsløp.

BREEAM Infrastructure er en internasjonal sertifiseringsordning, og siden oppstarten har over 350 prosjekter blitt sertifisert globalt. Skanska Norge leverte det første BREEAM Infrastrucutre prosjektet i Norge – Storåselva kraftverk som ble overlevert til Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) i 2018. I dag har Skanska Norge levert en rekke BREEAM Infrastructure sertifiserte prosjekter.

Du kan lese mer om BREEAM Infrastructure sertifiseringen på sidene til Grønn Byggallianse.

WELL

WELL Building Standard er en internasjonal sertifisering for helsefremmende bygg som opprinnelig kommer fra USA. WELL er et rammeverk for å identifisere, måle og verifisere og følge opp byggkvaliteter som påvirker helse og velvære for de som bruker bygget. WELL Building Standard ble etablert som følge av at vi mennesker tilbringer i snitt 90% av tiden vår innendørs.

Sertifiseringen er foreløpig forholdsvis lite utbredt i Norge, men også her ser vi en endring og økende interesse blant våre kunder. Per dags dato er det til sammen 15 prosjekter som har registrert / igangsatt sertifiseringsarbeid i Norge.

Du kan lese mer om WELL Building Standard på sidene til International WELL Building Institute.

Ta kontakt med oss i Skanska dersom du trenger bistand med ditt prosjekt.